Leta 2025 bo eno slovensko mesto Evropska prestolnica kulture · Nel 2025 una città slovena sarà Capitale europea della cultura
Leo Caharija
Trg Evrope · La piazza Transalpina predstavlja pomembno stičišče dveh kultur
La piazza Transalpina · Trg Evrope rappresenta un importante punto di contatto tra due culture

Nova Gorica in Gorica si skupaj prizadevata presegati ovire: mesti, ki so ju razdelile vojne, združila pa sodelovanje in tesno prijateljstvo, sta si postavili ambiciozni cilj – postati čezmejna evropska prestolnica kulture.

Nova Gorica e Gorizia condividono lo stesso impegno: divise dai conflitti nel passato, ma unite nel presente dall’amicizia e dall’intensa cooperazione, le due città si sono date l’ambizioso obiettivo di diventare la Capitale Europea della Cultura transfrontaliera.

Preberi več · Leggi di più
Zapri · Chiudi
Leta 2025 bo eno slovensko mesto Evropska prestolnica kulture · Nel 2025 una città slovena sarà Capitale europea della cultura
Podpis sporazuma - Firma dell'accordo
Nova Gorica se skupaj z Gorico uradno poteguje za naziv Evropske prestolnice kulture (EPK). Kandidatura GO! 2025 z geslom GO! BORDERLESS je zgodba, v kateri se spomini na preteklost in vizije za prihodnost prepletajo in ustvarjajo konkretno, participativno in učinkovito kulturno strategijo, ki želi dolgoročno izboljšati kakovost življenja prebivalcev celotnega obmejnega območja. Nova Gorica in Gorica si skupaj prizadevata presegati ovire: mesti, ki so ju razdelile vojne, združila pa sodelovanje in tesno prijateljstvo, sta si postavili ambiciozni cilj, da postaneta čezmejna evropska prestolnica kulture.
La città di Nova Gorica insieme a Gorizia è ufficialmente candidata a Capitale Europea della Cultura (ECoC). La Candidatura GO! 2025, che ha come slogan GO! BORDERLESS è una storia in cui memorie passate e visioni del futuro si mescolano per concretizzarsi in una strategia culturale efficace che contribuirà al miglioramento della qualità della vita dei cittadini dell’intera area di confine. Nova Gorica e Gorizia condividono lo stesso impegno: divise dai conflitti nel passato, ma unite nel presente dall’amicizia e dall’intensa cooperazione, le due città si sono date l’ambizioso obiettivo di diventare una Capitale Europea della Cultura transfrontaliera.

EPK je prestižni naziv, ki ga vsako leto, po kompleksnem mednarodnem procesu izbire, podelijo dvema evropskima mestoma. Nosilka naziva za celotno leto oblikuje in izvede izvirni program umetniških in kulturnih dogodkov, s katerim poudarja bogastvo evropske kulturne različnosti, njeno skupno zgodovino in dediščino ter utrjuje medsebojno razumevanje skozi univerzalni jezik ustvarjalnosti. EPK prinaša pozitivne učinke, ki bistveno presegajo leto, ko je mesto nosilec naslova: kulturna, ekonomska, urbanistična in družbena zapuščina projekta oživi sedanjost in prihodnost mest in prebivalcev skupnosti v regiji.
Per un anno intero, le Capitali Europee della Cultura devono progettare e attuare un programma innovativo di eventi artistici atti a sottolineare la ricchezza della diversità culturale europea, la sua storia condivisa e il suo patrimonio. Diventare Capitale Europea della Culture comporta benefici che vanno ben oltre il 2025, grazie al nuovo impeto culturale, economico, urbanistico e sociale che rilancerà il presente e il futuro delle due città.
Februarja smo s prvo prijavno knjigo in predstavitvijo prepričali komisijo ter se uvrstili med finaliste. V novembru smo oddali drugo prijavno knjigo in se sedaj intenzivno pripravljamo na (virtualni) obisk komisije ter finalno predstavitev naše kandidature. Ali bosta naši mesti dobili prestižen naziv bo znano 18. decembra letos. Ne glede na izid je že proces kandidature vzpostavil živ in odprt dialog, ki presega administrativne in miselne meje. Izkazal se je kot izvrstna priložnost za skupno prihodnost Nove Gorice in Gorice, dveh mest, kjer je evropska kultura vedno bila in vedno bo doma. Vendar kakor se dobro zaveda naš ambasador Edy Reja, je zmagovalec znan šele, ko se zaključi zadnja minuta tekme in mi vlagamo vse svoje moči v to, da nas v teh zadnjih trenutkih tekme pripeljemo do zmage.
A febbraio abbiamo convinto la Giuria con la presentazione del primo bid book, accedendo così alla fase finale della selezione. A novembre abbiamo consegnato il secondo bid book e adesso ci stiamo preparando con tutte le nostre forze per la visita (virtuale) della Giuria e per la presentazione finale della candidatura. Il 18 dicembre sarà noto se il prestigioso titolo verrà assegnato alle nostre due città. Ma, indipendentemente dal risultato, il solo processo di candidatura ha fatto si che si creasse un dialogo aperto e vivace, che è riuscito a superare le barriere amministrative e mentali rivelandosi un’opportunità unica per il futuro comune di Gorizia e Nova Gorica, di due città dove la cultura europea è sempre stata e sempre sarà di casa. Ma, come ben dice il nostro ambasciatore Edy Reja, il vincitore è noto appena quanto finisce l’ultimo minuto della partita. E noi stiamo investendo tutte le nostre forze per vincere insieme.
V vseh fazah te kompleksne kandidature je Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) koordinator občinskih uprav in omogoča izvedbo skupnih čezmejnih aktivnosti.
Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT GO) è lo strumento di coordinamento utilizzato nelle diverse fasi di questo complesso processo e rende possibile l’esecuzione congiunta e transfrontaliera delle attività.
Foto: Leo Caharija