Matea Benedetti: Veganska kolekcija v Vatikanu / Matea Benedetti: Collezione vegana in Vaticano

Foto: Tomi Lombar

Matea Benedetti je modna oblikovalka, ustanoviteljica trajnostne blagovne znamke Benedetti Life, s katero bo sodelovala v programu Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica.  

 

Prav danes bo o kreativnem medsebojnem sodelovanju za trajnostno prihodnost govorila na simpoziju o umetnosti in medijih v civilni družbi, ki bo potekal v Vatikanu. Simpozij se odvija v organizaciji Papeške akademije znanosti in družbenih ved, spremlja pa fotografsko razstavo “Emotions to Generate Change” priznane pisateljice, producentke in umetniške direktorice Lie Beltrami, ki predstavlja 25 osupljivih fotografij osmih fotografov z vsega sveta, ki tematizirajo vlogo ženske kot vzornice vodenja v različnih skupnostih. Razstava bo na Trgu svetega Petra na ogled do konca maja 2023, pod celoten dogodek sta se podpisali še organizaciji World Women’s Observatory in Handshake v sodelovanju z vatikanskim dikasterijem za komunikacijo. Ob fotografski razstavi in vrsti ekskluzivnih dogodkov se bodo svetovni mnenjski voditelji pogovarjali o vlogi umetnosti, medijev in ženskega vodstva pri širjenju in oblikovanju novih priložnosti za sodelovanje in partnerstvo za naše skupno dobro.  

 

Matea Benedetti si v svojem ustvarjalnem konceptu prizadeva za t. i. počasno modo, ki daje glas ogroženim živalskim vrstam. Kolekcije izdeluje iz trajnostnega tekstila, kot so ananasovo usnje, rastlinska svila, bambus in ekološki bombaž. Njene veganske kolekcije nastajajo po navdihu živalskih vrst, pri svojem delu uporablja izključno nestrupene in ekološke tekstilije, ki se razgradijo v naravi v manj kot petih mesecih in imajo minimalen vpliv na zemljo in zrak. 

 

V prihajajoči jeseni bo v okviru blagovne znamke Benedetti Life predstavila novo sezono, ki bo posvečena bengalskemu belemu tigru. Predstavitev se bo odvila v showroomu v Milanu, želi pa si tudi, da bi v prihajajočem letu z modno revijo sodelovala na Milanskem tednu mode. In ko je govora o prihodnosti, Matea ne pozabi povedati, da za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 Nova Gorica – Gorica načrtuje spektakularen trajnostni modni dogodek Benedetti Life, v katerega želi vključiti tudi druga slovenska podjetja, ki imajo podobno vizijo o planetu.  

 

Matea Benedetti è una stilista, fondatrice del marchio sostenibile Benedetti Life, con il quale parteciperà al programma Capitale europea della cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia.

 

Proprio oggi parlerà di collaborazione creativa per un futuro sostenibile in occasione di un simposio sull’arte e i media nella società civile, che si terrà in Vaticano. Il simposio è organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali ed è accompagnato dalla mostra fotografica “Emozioni per generare il cambiamento” della nota scrittrice, produttrice e direttrice artistica Lia Beltrami, che presenta 25 splendide fotografie di otto fotografi provenienti da tutto il mondo che tematizzano il ruolo delle donne come modelli di leadership in diverse comunità. La mostra sarà esposta in Piazza San Pietro fino alla fine di maggio 2023 e l’evento è patrocinato dall’Osservatorio Mondiale delle Donne e da Handshake, in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione del Vaticano. Oltre alla mostra fotografica e a una serie di eventi esclusivi, gli opinionisti mondiali discuteranno del ruolo dell’arte, dei media e della leadership femminile nell’ampliare e creare nuove opportunità di collaborazione e partnership per il nostro bene comune.

 

Il concetto creativo di Matea Benedetti è quello di creare una moda lenta che dia voce alle specie in via di estinzione. Le sue collezioni sono realizzate con tessuti sostenibili come la pelle di ananas, la seta vegetale, il bambù e il cotone organico. Le sue collezioni vegane si ispirano alle specie animali, utilizzando solo tessuti organici e non tossici che si degradano in natura in meno di cinque mesi e hanno un impatto minimo sulla terra e sull’aria.

 

Nel prossimo autunno, Benedetti Life lancerà una nuova stagione dedicata alla tigre bianca del Bengala. La presentazione avverrà nello showroom di Milano e Benedetti spera di partecipare alla Settimana della Moda di Milano del prossimo anno con una sfilata. E a proposito di futuro, Matea non dimentica di aggiungere che per la Capitale europea della cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia sta progettando uno spettacolare evento di moda sostenibile, Benedetti Life, in cui vuole coinvolgere altre aziende slovene che condividono una visione simile per il pianeta.

Other news
Altre notizie