Skupaj z Aeroklub Gorica, ki je prvič organiziral #čezmejni Aerorally Edvarda Rusjana, smo se poklonili velikemu letalcu in kolesarju. Trasa je bila simbolična, od letališča na Rojcah med Gorico in Mirnom, kjer je Edvard Rusjan prvič poletel s svojo EDO I (1911), do Beograda, kjer se je smrtno ponesrečil.
Letos poteka 110. obletnica smrti slovensko – italijanskega genija, ki je skupaj z bratom naredil svoje prvo letalo iz bambusovih palic in lepenke, leto kasneje pa mu je uspel prvi polet (1909) z motornim letalom – le 6 let po poletu znamenitih bratih #Wright iz ZDA.
Na letalskem mitingu v Beogradu 9. januarja 1911 je Rusjan poletel kljub zelo slabim vremenskim razmeram, saj ni želel razočarati publike. Močan veter je zlomil krilo njegovega letalo, ki je strmoglavilo pod znamenito Kalamegdansko trdnjavo. V pogrebni povorki v Beogradu, ki je bila dolga sedem kilometrov, je njegovo krsto na pokopališče pospremilo 14.000 ljudi.
Za sodelovanje in prijaznost se iskreno zahvaljujemo …Aero-Klub VOJKA….., Veleposlaništvo Slovenije v Beogradu/ ter Aeroklub Edvard Rusjan. Za drugo leto Aeroklub Gorica že načrtuje razširjen #evropski rally, ki bo postal tradicionalen.
l’Aeroklub Gorica, in collaborazione con Mestna občina Nova Gorica, ha organizzato per la prima volta il raduno transfrontaliero “Aerorally Edvarda Rusjana”, in onore del grande aviatore e ciclista. Il percorso era simbolico, dall’aeroporto di Duca d’Aosta tra Gorizia e Merna, dove Rusjan volò per la prima volta sul suo EDA I (1911), fino a Belgrado dove morì.
Aviatore italo-sloveno, insieme a suo fratello, costruì il primo aliante usando stecche di bambù e cartone, l’anno successivo (1909) invece avvenne il suo primo volo con un aereo a motore – soli 6 anni dopo il famoso volo dei fratelli Wright negli Stati Uniti.
Il 9 gennaio del 1911, durante un airshow sopra la città di Belgrado, Edvard Rusjan volò nonostante le pessime condizioni meteorologiche poiché non voleva deludere il pubblico. Il forte vento ruppe un’ala del suo velivolo facendolo precipitare ai piedi della fortezza Kalemegdan. Il corteo funebre si svolse a Belgrado alla presenza di 14.000 persone.
Per il prossimo anno l’Aeroklub Gorica ha in programma un raduno #europeo più ampio che diventerà tradizionale.
I veri borderlessHEROs! 💪🧑‍✈️
Other news
Altre notizie