Mestna občina Nova Gorica postaja vse bolj prodorna, odprta in inovativna. Žirijo, ki podeljuje nagrado najprodornejšim občinam, je prepričala zaradi močnega regionalnega in čezmejnega sodelovanja. K slednjemu je pripomogla tudi kandidatura GO! 2025 za evropsko prestolnico kulture, ki jo je mednarodna žirija v decembru predalgala za Slovensko evropsko prestolnico kulture leta 2025. V zadnjem letu je tudi več drugih projektov, v katere je vključeno mesto, prejelo različne nagrade.

Comune citta di Nova Gorica è sempre più propulsivo, aperto e innovativo. Il tratto distintivo che ha convinto la giuria del premio “Sasso d’oro” è stata una forte cooperazione regionale e transfrontaliera. La candidatura per la Capitale europea della cultura GO! 2025 ha indubbiamente contribuito ad ottenere questo prestigioso titolo.
Lo sviluppo del comune può essere visto anche dal fatto che il Comune citta di Nova Gorica ha ricevuto tanti premi nell’ultimo anno.

GO! 2025 bo skupaj z Mestno občino Nova Gorica soustvarjala razvoj mesta “brez meja”, kjer:
– bo zrasla nova, sodobna evropska soseska,
– se bodo odprla nova delovna mesta za mlade,
– bo nastala inovativna, zelena & digitalna ponudba na področju turizma,
– se bo mesto odprlo v svet.
Več informacij na https://bit.ly/2NrX95d

Il team di Go! 2025 e Comune citta di Nova Gorica contribuiscono allo sviluppo della città »senza confini«, nella quale:
– Crescerà un nuovo e moderno quartiere Europeo
– Si creeranno nuovi posti di lavoro per i giovani
– Nel campo del turismo si svilupperà un’offerta innovativa, verde e digitale
– La città si aprirà al mondo
Più informazioni sul sito web: https://bit.ly/2NrX95d

Veseli nas, da smo pripomogli k laskavemu naslovu in čestitke iz srca Mestna občina Nova Gorica!

Siamo felici di poter essere parte di questa vittoria. Congratulazioni dal cuore a Comune citta di Nova Gorica!

Other news
Altre notizie