Razglašeni so zmagovalci Mednarodnega idejnega natečaja za prenovo Trga Evrope · Sono stati annunciati i vincitori del Concorso Internazionale per il Ristrutturazione della Piazza Europea

Mednarodni idejni natečaj za prenovo Trga Evrope in urbano ureditev obmejnega območja se je končal in župana obeh mest sta razkrila imena zmagovalcev prav na trgu, ki je bil predmet natečaja. Nagrajeni so trije projekti, dodatni trije pa so dobili častno omembo.

Izmed 56 prispelih projektov jih je 54 prešlo v fazo ocenjevanja. Na natečaj so se odzvali arhitekti iz štirih celin z udeleženci iz osemnajstih držav. Veseli nas, da je bilo med prijavljenimi tudi sedem skupin mešanih narodnosti s strokovnjaki iz do štirih različnih držav. Največ projektov je prispelo iz Italije (19), Slovenije (5) in Francije (5), prispeli pa so projekti tudi iz Argentine, Ugande, Ruske federacije in Japonske.

Il Concorso internazionale di idee per la riqualificazione della Piazza Transalpina e la ricucitura urbanistica dell’area di confine è giunto al termine e i Sindaci delle due città svelano proprio in piazza Transalpina i nomi dei vincitori: tre sono i progetti premiati e tre sono gli ulteriori progetti con menzione speciale.

Dei 56 progetti arrivati ben 54 sono stati ammessi alla valutazione. Al concorso hanno partecipato architetti da quattro continenti e diciotto paesi. I paesi con più partecipanti sono stati: Italia (19), Slovenia (5) e Francia (5), gli altri progetti sono arrivati dall’Argentina, Uganda, dalla Federazione Russa e dal Giappone.

Zamisel o natečaju se je porodila ravno v okviru kandidature. Pri njeni realizaciji je v različnih fazah sodelovalo veliko  število subjektov; med drugim najprej obe občini, združenja arhitektov, zunanji strokovnjaki, ki so specializirani za upravljanje tovrstnih natečajev, Mednarodna zveza arhitektov (UIA) in seveda EZTS GO, ki je vodil celoten postopek.

Natečaj je potekal v skladu s Standardnim pravilnikom UIA-UNESCO za mednarodne arhitekturne in urbanistične natečaje, ki zagotavlja odličnost v okviru arhitekture, trajnostnega razvoja in kulturne raznolikosti. Kulturno in umetniško kvaliteto jamčijo na eni strani večletne izkušnje UIA na področju nadziranja in nudenja asistence na mednarodnih arhitekturnih ter urbanističnih natečajih, na drugi strani sama avtoriteta in izkušnje UNESCO-a, ki promovira enakost obravnave, transparentnost, kvalificiranost, kvaliteto in inovativnost.

L’idea del concorso è nata proprio nell’ambito della Candidatura e ha visto impegnati nella sua realizzazione molteplici soggetti, tra cui i primis i due Comuni, associazioni di categoria, esperti esterni specializzati nella gestione di questo tipo di concorsi, l’Unione internazionale degli Architetti (UIA) e, naturalmente, il GECT GO a regia dell’operazione.

Il concorso è stato condotto in conformità con il Regolamento standard UIA-UNESCO per i concorsi internazionali di architettura e urbanistica, che garantisce l’eccellenza nell’ambito dell’architettura, della sostenibilità e della diversità culturale. Da un lato l’esperienza pluridecennale dell’UIA nella supervisione e nell’assistenza nei concorsi internazionali di architettura e pianificazione urbana e dall’altro l’autorità e l’esperienza dell’UNESCO che promuove la parità di trattamento, la trasparenza, l’aggiudicazione qualificata, la qualità e l’innovazione conferiscono al concorso garanzia di qualità culturale ed artistica.

Mednarodna žirija je povedala, da je natečajna naloga bila predstaviti idejne predloge za urbani kontekst in projektne predloge za Trg Evrope ter oblikovne rešitve za novi EPICenter. Prejeti projekti so bili zelo raznoliki po tematskem pristopu tako v zvezi z idejnim delom kot tudi z vidika arhitekturnih odgovorov za Trg Evrope in EPICenter. Raznolikost pristopov in kakovost projektov je ponudila obsežno osnovo za visoko strokovno in poglobljeno razpravo  med člani žirije, ko so poskušali izbrati najboljši projekt.

Mednarodna žirija je izbrala najpomembnejša dela, ki najbolje predstavljajo idejo novega skupnega čezmejnega ozemlja, sešitega z evropsko in kulturno nitjo.

Izbrali so sledeče nagrajence:

La Giuria internazionale ha scelto i lavori più significativi e che meglio rappresentano l’idea di un nuovo territorio comune a cavallo del confine, una ricucitura in chiave europea e culturale.

Il lavoro richiedeva la produzione di proposte riguardanti il contesto urbano a livello di concorso di idee, mentre richiedeva proposte architettoniche per Piazza Europea e per il nuovo Epicentro a livello di concorso di progettazione. I progetti presentati hanno mostrato una grande varietà di tematiche per quanto riguarda le idee e le proposte architettoniche per Piazza Europea e per l’Epicentro.

La diversità degli approcci e la qualità dei progetti è stata una base sostanziale per una discussione altamente professionale e approfondita tra i membri della giuria che hanno creato di selezionare il progetto migliore.

Sono stati selezionati i seguenti vincitori:

  1. mesto – Studio Associato di Architettura Baglivo Negrini (Italija)
  2. mesto – Paul Vincent e étude Anthony Benarrroche architecte (Francija)
  3. mesto – SADAR+VUGA d.o.o.  (Slovenija)

Častne omembe je žirija podelila:

M2R Arquitectos Spagna

Savio Rusin Architetto Italia

Pedro Pitarch Alonso Architetto  Spagna

1° Premio – Studio Associato di Architettura Baglivo Negrini (Italia)

2° Premio – Paul Vincent e étude Anthony Benarrroche architecte (Francia)

3° Premio – SADAR+VUGA d.o.o.  (Slovenija)

Progetti con menzione speciale:

M2R Arquitectos Spagna

Savio Rusin Architetto Italia

Pedro Pitarch Alonso Architetto  Spagna

Zmagovalni projekt je Trg Evrope oblikoval kot mrežo, v kateri se nekateri elementi premikajo vertikalno. To je živ trg, ki se premika podobno kot odrski stroj in ustvarja različne vrste prostora. Moduli so pomične platforme, ki se dvigajo ali spuščajo in postanejo: sedeži, mize, trg, oder, v katerih so senčniki in ležalniki. Trg predstavlja Evropo številnih obrazov, ki pa so se pripravljeni usklajeno gibati.

Obenem  je Trg Evrope streha muzeja EPICenter. Stavba ima osrednje jedro, v katerem so predvidene tri glavne funkcije: stalni razstavni prostor, občasni razstavni prostor in konferenčna soba. Vse tri prostore je možno združiti in jih izprazniti zahvaljujoč sistemu demontaže sedežev v konferenčni sobi. Na ta način nastane popolnoma prehoden enoten prostor.

Piazza Transalpina: una griglia forma il progetto proposto, dove alcuni elementi possono muoversi verticalmente. È una piazza viva che si muove come una macchina scenica creando spazi sempre diversi. I moduli sono piattaforme mobili che si abbassano e salgono diventando: posti a sedere, tavoli, piazza, palco con ombrelloni o sdrai. Una piazza che rappresenta l’Europa dai tanti volti che però sono pronti a muoversi in armonia.

Allo stesso tempo Piazza transalpina è il tetto del museo dell’Epicentro. L’edificio è costituito da un nucleo centrale in cui troviamo le tre funzioni principali: la sala delle mostre permanenti, la sala delle mostre temporanee e la sala conferenze. Tutte e tre le sale possono essere collegate e scuotate tramite un sistema di impacchettamento delle poltrone della sala congressi. Questo crea un unico ambiente totalmente percorribile.

Različnost, enotnost in odprtost so vrednote, ki jim sledimo z našo kandidaturo GO!2025 zato smo še posebej veseli, da te vrednote odraža tudi zmagovalni projekt natečaja.

GO! Borderless!

#BorderlessArchitecture #FutureOfGoricas  #FutureOfGoricas  #EPICenter  #GO2025

La diversità e unità sono i valori, importanti per la nostra candidatura GO! 2025, perciò siamo particolarmente felici che sono anche i valori che conducono il progetto vincente.

 

GO! Borderless!

#BorderlessArchitecture #FutureOfGoricas  #FutureOfGoricas  #EPICenter  #GO2025

COMUNICATO_TISKOVNA_arhitekturni natecaj
Other news
Altre notizie