Konferenca kulturnikov in civilne sfere mejnih dvojnih mest
Conferenza tra gli operatori culturali ed esponenti della sfera civile delle città gemelle di confine

Leto nazaj so trije raziskovalci in prebivalci različnih evropskih dvojnih mest, Michael Kurzwelly, Tanel Rander in Miha Kosovel, inicirali projekt Transbordering laboratory. 

 

Njihovi glavni cilji so bili raziskava in mapiranje dogajanja v dvojnih mestih, iskanje partnerjev ter vzpostavitev povezav in trajne mreže.

 

Vse skupaj se je lepo povezalo v prvo konferenco kulturnikov in civilne sfere mejnih dvojnih mest, katera se je odvila v dvojnem mestu Frankfurt na Odri in Słubice na nemško-poljski meji med 27. in 30. oktobrom. Konference se je udeležilo 27 posameznikov iz naslednjih evropskih dvojnih mest:

 

Valga-Valka (Estonia | Latvia)

Cieszyn-Česky Tešin (Poljska/Čehija)
Frankfurt-Słubice (Nemčija/Polska)
Nicozija (Ciper in turški Ciper)
Nova Gorica-Gorica (Slovenija/Italija)
Haparanda-Tornio (Švedska/Finska)
Komarno-Komarom (Slovaška/Madžarska)
Ruse-Giurgiu (Bolgarija/Romunija)
GFGZ (Švica/Nemčija/Avstrija)
Narva-Ivanogrod (Estonija/Rusija)
Valenca-Tui (Portugalska/Španija)

 

Iz Gorice in Nove Gorice so se konference udeležili Maja Poljanec in Miha Nemec (Teater na konfini), Miha Kosovel (DHG) in Alex Tamer (Quarantasettezeroquattro).

 

V kratkem bo vzpostavljena spletna stran, narejen pa je tudi discord kanal ” Transbordering Laboratory”. Naslednje leto bo srečanje v Cieszynu in Českem Tešinu, goriška sekcija pa se že pripravlja na srečanje v goriškem somestju v letu 2025. V kolikor vas zanima sodelovati ali se vključiti v mrežo, vas vabijo na discord kanal, lahko pa tudi kontaktirate enega izmed zgoraj navedenih udeležencev.

 

Mi jim iskreno čestitamo in si želimo čim več takšnih projektov!

 

 

Un anno fa, tre ricercatori Michael Kurzwelly, Tanel Rander e Miha Kosovel, residenti in diverse città europee gemelle, hanno avviato il progetto Transbordering laboratory.

 

I loro obiettivi principali erano di ricercare e mappare ciò che accade nelle città gemelle, trovare partner e stabilire connessioni e una rete permanente.

 

Tutto è confluito magnificamente nella prima conferenza tra gli operatori culturali ed esponenti della sfera civile delle città gemelle di confine che si è svolta nelle due città gemelle di Francoforte sull’Oder e Słubice sul confine tedesco-polacco tra il 27 e il 30 ottobre. Alla conferenza hanno partecipato 27 persone provenienti dalle seguenti città gemellate europee:

 

Valga-Valka (Estonia | Lettonia)

Cieszyn-Cesky Tesin (Polonia/Repubblica Ceca)
Francoforte-Słubice (Germania/Polonia)
Nicosia (Cipro e Cipro turca)
Nova Gorica-Gorizia (Slovenia/Italia)
Haparanda-Tornio (Svezia/Finlandia)
Komarno-Komarom (Slovacchia/Ungheria)
Ruse-Giurgiu (Bulgaria/Romania)
GFGZ (Svizzera/Germania/Austria)
Narva-Ivanogrod (Estonia/Russia)
Valencia-Tui (Portogallo/Spagna)

 

Da Gorizia e Nova Gorica hanno partecipato alla conferenza Maja Poljanec e Miha Nemec (Teater na konfini), Miha Kosovel (DHG) e Alex Tamer (Quarantasettezeroquattro).

 

A breve verrà lanciato un sito web ed è stato creato un canale discord “Transbordering Laboratory”. L’anno prossimo ci sarà un incontro a Cieszyn e Cesky Tesin, mentre la sezione di Nova Gorica/Gorizia si sta già preparando per un incontro nell’agglomerato goriziano nel 2025. Se siete interessati a partecipare o a essere coinvolti nella rete, siete invitati al canale discord, oppure potete contattare uno dei partecipanti sopra citati.

 

Ci congratuliamo sinceramente con loro e desideriamo il maggior numero possibile di progetti simili!

Other news
Altre notizie