Smart Space – sobivanje moderne tehnologije in preteklosti / Smart Space: dove tecnologia moderna e passato si incontrano

Foto: Fondazione Carigo

Na ulici Carducci v Gorici si lahko v prostorih Fundacije Goriške hranilnice do konca leta ogledate brezplačno razstavo o zgodovini mesta Gorica – v digitalni preobleki.

 

Smart Space je prostor, kjer se prepletajo tehnologija in umetnost, preteklost in prihodnost. Fundacija, katere sedež je v nekdanjih prostorih Goriške hranilnice, je pritličje spremenila v digitalni razstavni prostor, namenjen izobraževanju in izkustvom, ki jih ponuja tehnični napredek.

 

Na voljo so ekrani na dotik, na katerih je možen vpogled v več kot stoletno zakladnico digitaliziranih razglednic, mogoče pa se je tudi »pogovarjati« z ustanoviteljem hranilnice, Giuseppejem della Torrejem s pomočjo interaktivne animacije. Zanimiva je tudi opcija spoznavanja z znanimi osebnostmi, povezanih z Gorico, ter njihovimi citati v obliki zvočnega predvajanja.

 

Obiskovalcem je omogočena tudi t. i. potopitvena izkušnja (immersive experience) v prostoru z digitalnimi projekcijami, ki prav tako pripovedujejo zgodovino mesta, za širšo javnost morda najbolj zanimiv del razstave pa je doživetje virtualne realnosti. Virtualna očala nas popeljejo v vojaški jarek, na izlet z letalom, vožnjo s čolnom itd., in nam s tem ponudijo prav posebno izkušnjo spoja umetnosti, preteklosti in tehnologije.

 

Del razstave zavzema še hranilniška pinakoteka in drugi eksponati, povezani z zgodovino hranilnice in fundacije.

 

In via Carducci a Gorizia, presso la Fondazione Cassa di Risparmio, è possibile visitare gratuitamente fino alla fine dell’anno una mostra sulla storia della città – in forma digitale.

 

Smart Space è uno spazio in cui tecnologia e arte, passato e futuro, si intrecciano. La Fondazione, che ha sede negli ex locali della Cassa di Risparmio di Gorizia, ha trasformato il piano terra in uno spazio espositivo digitale dedicato all’educazione e alle esperienze offerte dal progresso tecnico.

 

I visitatori potranno ammirare sugli schermi touch una raccolta di cartoline digitalizzate risalenti a più di un secolo fa, e potranno anche “parlare” con il fondatore della Cassa di Risparmio, Giuseppe della Torre, con l’aiuto di un’animazione interattiva. Un’altra interessante opportunità è quella di incontrare personaggi famosi legati a Gorizia e ascoltare le loro citazioni sotto forma di riproduzione audio.

 

Sarà inoltre possibile sperimentare un’esperienza immersiva nello spazio con proiezioni digitali che raccontano la storia della città, e forse la parte più interessante della mostra per il grande pubblico è l’esperienza di realtà virtuale. I visori per la realtà virtuale ci portano in una trincea militare, in viaggio in aereo, in barca, ecc. e ci offrono un’esperienza molto particolare di fusione tra arte, passato e tecnologia.

 

Fanno parte della mostra anche la Pinacoteca della Cassa di Risparmio e altri oggetti legati alla storia della Cassa di Risparmio e della Fondazione.