V okviru intenziviranja priprav na Evropsko prestolnico kulture je programski vodja GO! 2025 dr. Stojan Pelko s sodelavci obiskal župane partnerskih občin v Sloveniji. Novoizvoljeni župani v Kanalu, Vipavi in Tolminu so izrazili polno pripravljenost aktivnega sodelovanja pri izbranih projektih, njihovi izkušeni kolegi v Brdih, Ajdovščini, Komnu, Cerknu, Idriji, občinah Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba pa so predstavili nova ali obnovljena prizorišča ter opozorili na priložnosti, ki jih nekatera šele ponujajo. Do leta 2025 bodo vsebine EPK gotovo žarele tudi v dvorcih Vipolže in Dobrovo v Brdih, univerzitetnem središču Lantieri v Vipavi, z Rustjevo hišo razširjeni Pilonovi galeriji v Ajdovščini in gradu Štanjel v občini Komen, z nekaj skupnimi napori pa tudi v Jožefovem jašku v Idriji in novem kulturnem domu v Šempetru. EPK ekipo čakata v prihodnjem tednu še obiska v Bovcu in Kobaridu, za februar pa v sodelovanju z EZTS podobno »turnejo« načrtujejo tudi po italijanskih občinah, od Čedada do Ogleja. 

 

Nell’ambito dell’intensificazione dei preparativi per la Capitale europea della cultura, il responsabile del programma GO! 2025, dr. Stojan Pelko, e i suoi colleghi hanno visitato i sindaci dei comuni partner in Slovenia. I sindaci neoeletti di Kanal, Vipava e Tolmin hanno espresso la loro piena disponibilità a partecipare attivamente ai progetti selezionati, mentre i loro colleghi esperti di Brda, Ajdovščina, Komno, Cerkno, Idrija, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica e Šempeter-Vrtojba hanno presentato sedi nuove o rinnovate e hanno sottolineato le opportunità che alcune di esse devono ancora offrire. Entro il 2025, i contenuti della CEC risplenderanno sicuramente nei manieri di Vipolže e Dobrovo a Brda, nel Centro universitario Lantieri a Vipava, nella Galleria Pilon di Ajdovščina ampliata con la Casa “Rustjeva”, nel Castello di Štanjel a Komen e, con alcuni sforzi congiunti, nella miniera “Jožefov jašek” a Idrija e nel nuovo centro culturale di Šempeter. La prossima settimana il team del CEC visiterà anche Bovec e Kobarid e a febbraio, in collaborazione con il GECT, ha in programma un analogo “tour” dei comuni italiani, da Cividale ad Aquileia.

Other news
Altre notizie