V petek, 5. 3. 2021 je Novo Gorico obiskal Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Z županom Mestne občine Nova Gorice, dr. Klemnom Miklavičem, sta med drugim govorila tudi o predstavljanju Slovenije na EXPO Dubaj 2020, ki je bil zaradi epidemije zamaknjen na leto 2021.

Venerdì 5. marzo 2021, Zdravko Počivalšek, ministro dello sviluppo economico e della tecnologia, ha visitato Nova Gorica. Con il sindaco del comune di Nova Gorica, dott. Klemen Miklavič, hanno discusso della presentazione della Slovenia all’EXPO a Dubai 2020, il quale era spostato al 2021 a causa dell’epidemia.

Kot evropska prestolnica kulture bo GO! 2025 doprinesla poseben pečat k promociji Slovenije na EXPO-ju. V Slovenskem paviljonu te svetovno najbolj znane razstave bo GO! 2025 sodelovala pri povezovanju kulture, turizma, ekonomije in infrastrukture.
Sodelovanje na EXPO je veliko priznanje in počaščeni smo, da bomo lahko predstavili našo širšo (čezmejno) regijo, ter pokazali, da GO! 2025 ni le kulturni, temveč predvsem razvojni projekt za celotno območje.

La capitale europea della cultura GO! 2025 arricchirà la promozione di Slovenia all’EXPO.
GO! 2025 parteciperà nel padiglione sloveno collegando la cultura, turismo, economia e infrastruttura.
EXPO è la mostra più conosciuta al mondo, perciò la partecipazione all’evento è un grande onore. Noi siamo onorati di poter presentare la nostra regione transfrontaliera e di dimostrane che GO! 2025 non è solo un progetto culturale, ma anche il progetto di sviluppo per la intera regione.

Pred nami je velik izziv, a naš zanos je še večji!

Abbiamo una grande sfida davanti a noi, ma il nostro entusiasmo è ancora più grande!

Other news
Altre notizie