Evropski prestolnici kulture Veszprém-Balaton 2023 (Madžarska) in Salzkammergut 2024 (Avstrija) vabita k prijavi na razpis i-Portunus skladatelje, glasbenike in pevce, po možnosti iz področji klasične glasbe, jazz-a in tradicionalnih glasbenih žanrov.

I due Capitali europee della cultura – Veszprém-Balaton 2023 (Ungheria) e Salzkammergut 2024 (Austria) – invitano i compositori, musicisti e cantanti dai campi della musica classica, jazz e dei generi musicali tradizionali di iscriversi al concorso i-Portunus.

i-Portunus razpisni parametri
Kdo? Posamezniki ali glasbene zasedbe do pet ljudi, stari nad 18 let, vsi glasbeno izobraženi in z izkušnjami.
Mobilnost: med 1. junijem in 30. novembrom 2021
Trajanje: 7 do 60 dni
Najvišja vrednost dodeljenih sredstev na osebo: 3.000,00 €
Rok za prijavo: 28. 2. 2021

i-Portunus parametri del concorso
Chi? Gli individui o gruppi musicali fino a cinque persone di età superiore ai 18 anni. I partecipanti devono avere educazione musicale ed esperienze precedenti.
Mobilità: tra il 1. giugno e il 30. novembre 2021
Durata: dal 7 al 60 giorni
Il massimo importo per i partecipanti: 3.000,00 €
Scadenza iscrizione: 28. 2. 2021

S sredstvi pridobljenimi na razpisu si lahko upravičenci financirajo pot na različne evropske destinacije ter bivanje (dnevnice) v tujini.

I beneficiari di borsa di studio possono utilizzare i fondi per finanziare varie destinazioni europee e soggiorni all’estero.

Prijave morajo biti oddane direktno organizatorjem i-Portunus! Za več informacij o razpisu in kako se prijaviti sledite spodnji povezavi:
https://bit.ly/3pArlsc

Le iscrizioni devono essere inviate direttamente agli organizzatori di i-Portunus! Per maggiori informazioni sul concorso visitate sito web:
https://bit.ly/3pArlsc

Srečno pri prijavi in naj glasba obkroži Evropo!

Buona fortuna con l’iscrizione!

Other news
Altre notizie