Kandidatura Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za Evropsko prestolnico kulture 2025 je bila na dnevnem redu današnje seje Sveta regije Severne Primorske oziroma Goriške razvojne regije. Vodja skupine za pripravo kandidature mag. Neda Rusjan Bric je županom pojasnila, kako pomembna je njihova podpora v procesu kandidature. Župani so kandidaturo podprli in se zavezali, da bodo imenovali kontaktno osebo s posamezne občine, ki bo pripravljalcem kandidature v pomoč pri procesu vključevanja akterjev na področju kulture v njihovi občini ter širše javnosti v sam proces. Rusjanova je poudarila, da kandidatura lahko pomaga premagovati številne izzive posameznih občin in zastavi dolgoročne projekte, ki imajo pozitiven vpliv na okolje. Ob tem je posebej izpostavila, da kandidature na pomeni zgolj oblikovanje prepoznavnega kulturnega programa ampak predvsem številne projekte povezovanja na področju sociale, turizma in gospodarstva.

Other news
Altre notizie