Zmaga z jadrom GO! 2025 / Vittoria con la vela di GO! 2025

Avtor: Filip Sluga (posnetek zaslona) / Filip Sluga (screenshot)

Na 55. Barkovljanki, ki se je včeraj odvijala v Tržaškem zalivu, je tekmovala tudi Barraonda, jarnica dveh Goric in Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica. Veter v jadrih z oznako GO! in uigrana ekipa sta Barraondo povedla na 1. mesto v svoji kategoriji ter na odlično 5. mesto v skupnem seštevku med več kot 1.700 jadrnicami.

 

Kljub neugodnim jadralskim razmeram, šibkemu vetru, je Barraonda, ki je plula pod zastavo evropske prestolnice kulture, dosegla odličen rezultat, najboljši doslej. Jadrnica obeh Goric je že osmo leto zapored vodilna v svoji, drugi kategoriji, tokrat pa zajadrala na 5. mesto med več kot 1.700 jadrnicami. “Nekje na tretji četrtini regate je bila Barraonda celo ona tretjem mestu, kmalu za zmagovalno Arco, a potem se je veter rahlo okrepil in na svoj račun so prišle večje barke,” je potek komentiral Lucio Provvidenti, vodja ekipe Barraonde, tega 40-čeveljskega vrhunskega regatnega čolna (11,99 metra), ki ga je zasnoval German Frers Jr., oblikovalec in večkratni zmagovalec ameriškega pokala, narejenega iz ogljikovih vlaken in z nagnjeno kobilico.

 

»Naš slogan Rojeni za zmago povezuje ljubitelje morja in jadranja, ki so združili svoje strasti, da bi se z Barraondo uveljavili na regatah. Zgodba jadrnice pripoveduje zgodbo o odprtem svetu, o delu v ekipi, ki temelji na tovarištvu, vztrajnosti, disciplini in duhu skupnosti ter sodelovanja v ekipi, kjer ni pomembno, kdo govori kateri jezik,« je o poslanstvu Barraonde povedal vodja ekipe jadrnice Lucio Provvidenti.

 

Barraonda, ta vrhunska tekmovalna regatna jadrnica, je svojo čezmejno zgodbo začela pisati že leta 2005, ko sta župana Matej Arčon in Ettore Romoli spodbudila, da so zastavi obeh Goric ponesli do morja in zajadrali novemu sodelovanju naproti. Tudi danes jo, v pričakovanju evropske prestolnice kulture, gledamo kot simbol čezmejnega sodelovanja, ekipne povezanosti, govori nam o gradnji nove skupnosti med prebivalci obeh mest.

 

Marko Peljhan na pripravljalni vožnji

 

Dva dni pred Barkovljanko je Barraonda na svojem krovu pripravljalne vožnje gostila umetnika Marka Peljhana, ki v okviru evropske prestolnice kulture snuje umetniško-znanstveni projekt ISOLABS, znotraj katerega bo obravnaval porečje reke Soče. Marko Peljhan doma iz Nove Gorice, je raziskovalec, konceptualni umetnik in profesor novih medijev na Univerzi v Kaliforniji. Že dva krat je sodeloval na Beneškem bienalu, je dobitnik Unescove nagrade za digitalne medije, je prejemnik Zlate Nice in nagrade Prešernovega sklada.

 

“Seveda je Tržaški zaliv povezan z mojim dolgoročnim projektom ISOLABS, ki ga pripravljam za evropsko prestolnico kulture v letu 2025. Posebej me zanima delta Soče, ki zapisuje vse, kar se z reko dogaja od izvira do izliva. Zanima nas, kaj lahko razbiramo iz okolja in ekoloških sistemov. S pomočjo satelitov družbe Planet smo že opazovali delto Soče,” je povedal Marko Pelhan. Dodal je še, da ima Barkolana v zadnjih letih močno ekološko noto, tega se zavedajo tudi organizatorji in prirejajo Barcolana Summit, ki je povezan z ekološkimi vprašanji. In ekološka nota zanima tudi umetnika samega.

 

Videoposnetek si lahko ogledate tukaj.

 

 

Alla 55. Barcolana, che si è svolta ieri nel Golfo di Trieste, ha gareggiato anche Barraonda, barca a vela delle due Gorizie e della Capitale europea della cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia. Il vento in poppa con GO! e un team ben coordinato hanno portato Barraonda al 1° posto nella sua categoria e a un ottimo 5° posto nella classifica generale tra oltre 1.700 imbarcazioni.

 

Nonostante le condizioni di navigazione sfavorevoli e i venti leggeri, Barraonda, con la bandiera della Capitale europea della cultura, ha ottenuto un eccellente risultato, il migliore di sempre. Per l’ottavo anno consecutivo, l’imbarcazione goriziana è leader nella sua categoria, mentre nella categoria generale, invece, si è classificata al 5° posto tra più di 1700 barche a vela. “Nel terzo quarto della regata Barraonda si trovava addirittura al terzo posto, poco dietro la vincitrice Arca, ma poi il vento è aumentato un po’ e le barche più grandi si sono fatte valere”, ha commentato Lucio Provvidenti, Team Leader di Barraonda, barca da regata di 40 piedi (11,99 metri), progettata da German Frers Jr., designer e plurivincitore dell’American’s Cup, realizzata in fibra di carbonio e con chiglia inclinata.

 

“Il nostro slogan Born to Win/Nati per Vincere riunisce gli amanti del mare e della vela che hanno unito le loro passioni per farsi conoscere nelle regate con Barraonda. La storia della barca racconta la storia di un mondo aperto, di un lavoro di squadra basato sul cameratismo, sulla perseveranza, sulla disciplina e su uno spirito di comunità e di lavoro di squadra, dove non importa chi parla quale lingua”, ha detto Lucio Provvidenti, responsabile dell’equipaggio di Barraonda, a proposito della missione della barca.

 

Barraonda, l’imbarcazione da competizione per eccellenza, ha iniziato la sua storia transfrontaliera nel 2005, quando i sindaci Matej Arčon ed Ettore Romoli incoraggiarono a portare in mare le bandiere delle due città di Nova Gorica e Gorizia e a salpare per una nuova cooperazione. Ancora oggi, in vista della Capitale europea della cultura, la vediamo come un simbolo di cooperazione transfrontaliera, di lavoro di squadra, di costruzione di una nuova comunità tra gli abitanti delle due città.

 

Marko Peljhan in fase di preparazione

 

Due giorni prima della Barcolana, Barraonda ha ospitato a bordo della sua cavalcata preparatoria l’artista Marko Peljhan che, nell’ambito della Capitale europea della cultura, sta sviluppando il progetto di arte e scienza ISOLABS, che si concentrerà sul bacino del fiume Isonzo. Marko Peljhan, originario di Nova Gorica, è ricercatore, artista concettuale e professore di nuovi media all’Università della California. Ha partecipato due volte alla Biennale di Venezia, ha vinto il Premio UNESCO per i media digitali, è stato premiato con il Premio Nizza d’oro e con il Premio Prešeren.

 

“Naturalmente il Golfo di Trieste è legato al mio progetto a lungo termine ISOLABS, che sto preparando per la Capitale Europea della Cultura nel 2025. Sono particolarmente interessato al delta dell’Isonzo, che registra tutto ciò che accade al fiume dalla sorgente all’estuario. Siamo interessati a ciò che possiamo capire dall’ambiente e dai sistemi ecologici. Abbiamo già osservato il delta dell’Isonzo con l’aiuto dei satelliti Planet”, ha dichiarato Marko Peljhan. Ha aggiunto che negli ultimi anni la Barcolana ha avuto una forte attenzione per l’ecologia e gli organizzatori ne sono consapevoli e stanno organizzando il Barcolana Summit, legato alle questioni ecologiche. La nota ecologica interessa anche l’artista stesso.

 

Guardate il video qui.

Other news
Altre notizie