V četrtek, 9. 6. 2022, se je zaključil projekt NextGen GO! 2025, ki je 9. maja na predavanju in delavnici o Evropi in Evropski prestolnici kulture združil dijake iz obeh Goric. Omogočil jim je, da so v mešanih skupinah snovali ideje za izboljšavo svojih mest.

 

Sodelovalo je 122 dijakov srednjih šol iz Nove Gorice in Gorica: Gimnazija Nova Gorica, Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G. D’ANNUNZIO – M. FABIANI” Gorizia, Državni izobraževalni zavod Cankar Vega Zois iz Gorice in Državni izobraževalni zavod Gregorčič Trubar iz Gorice.

 

Zmagal je projekt z naslovom “Prijateljstvo senza confini ” dijakov Zale Flospergher (Šolski center Gorica – S. Gregorčič), Irene Lauto (ISISS D’Annunzio – Jezikovna gimnazija), Luke Frandoliča in Mojce Lipušček (Gimnazija Nova Gorica).

 

Njihov projekt je namenjen spodbujanju rekreacijskih in izobraževalnih dejavnosti za ljudi vseh starosti iz Italije in Slovenije. Za vsako opredeljeno starostno skupino predvideva različno dejavnost (npr. vrtec: čezmejna poletna šola; srednja šola: čezmejni ples; upokojenci: pohodništvo in pouk zgodovine), ki ustvarja možnost za medsebojno spoznavanje, spoznavanje kulture in tradicije ter tkanje novih prijateljskih vezi.

 

Zmagovalci so bili nagrajeni z izletom v Bruselj, kjer bodo spoznavali evropske institucije.

 

Čestitke!

 

Več informacij: https://bit.ly/3myfCLY

 

Il giovedì, 9 giugno 2022, si è concluso il progetto NextGen GO! 2025 che il 9. maggio ha unito i studenti delle due Gorizie sul tema dell’Europa e della Capitale europea della cultura. I studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare alla conferenza e al evento, di formare gruppi e di proporre delle idee per rendere le due Gorizie un posto migliore.

 

122 studenti delle scuole superiori di Nova Gorica e Gorizia hanno partecipato nel progetto: studenti da Gimnazija Nova Gorica, Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G. D’ANNUNZIO – M. FABIANI” Gorizia, Državni izobraževalni zavod Cankar Vega Zois di Gorizia e Državni izobraževalni zavod Gregorčič Trubar di Gorizia.

 

Il primo classificato è il progetto “Prijateljstvo senza confini” degli studenti Zala Flospergher (Šolski center Gorica – S. Gregorčič), Irene Lauto (ISISS D’Annunzio – Liceo Linguistico​), Luka Frandolič e Mojca Lipušček (Gimnazija Nova Gorica).

 

Il loro progetto mira a promuovere attività ricreative ed educative per persone di tutte le età provenienti dall’Italia e dalla Slovenia. Prevede una diversa attività per ognuna delle fasce d’età (es. asilo: scuola estiva transfrontaliera; scuola superiore: ballo transfrontaliero; pensionati: lezioni di escursionismo e storia) che crea la possibilità per conoscersi, condividere le rispettive culture e tradizioni e creare nuove amicizie.

 

I primi classificati sono stati premiati con un viaggio a Bruxelles alla scoperta delle istituzioni europee.

 

Congratulazioni!

 

Più informazioni: https://bit.ly/3mxTMZ3

Other news
Altre notizie