Bliža se festival "Sergio Amidei" / Si avvicina il festival "Sergio Amidei"

Mednarodna nagrada za najboljši scenarij “Sergio Amidei” se že več kot štirideset let poklanja kinematografski umetnosti – vrhunec dogajanja predstavlja podelitev te prestižne nagrade, ponuja pa tudi številne projekcije, prizorišča za srečanja, poglobljene študije in druge priložnosti za širjenje mednarodne filmske kulture. 

 

Nagrajenec za najboljši scenarij bo razglašen šele na festivalu, nagrado za avtorsko delo pa letos prejme scenarist, režiser in igralec Marco Bellocchio. V goriškem Kinemaxu se mu bodo poklonili s predvajanjem številnih njegovih filmov, vključno z najnovejšim Rapito (2023), prav tako bodo na različnih lokacijah po Gorici (na trgu Piazza Vittoria in v prostorih Hiše filma) predvajani filmi z nominiranimi scenariji. Tretja in zadnja nagrada festivala, nagrada za filmsko umetnost, bo podeljena Gianniju Canovi, filmskemu kritiku; sam je izbral tri filme, ki si jih bo prav tako mogoče ogledati v tednu od 20. do 26. julija.  

 

Festival je razdeljen na številne zanimive sekcije, posvečene različnim filmskim področjem – študentje se bodo lahko udeležili mojstrskega tečaja neapeljskega komika Lella Arene, svojo italijansko premiero bo na festivalu doživel slovenski film Jezdeca (2022, scenarij: Boris Grgurovič in Dominik Mencej, režija: Dominik Mencej), italijansko in slovensko neodvisno filmsko sceno v duhu selitve in rušenja meja obravnava sekcija Agorà, nekatere projekcije in delavnice so namenjene tudi mlajšemu občinstvu, v prostorih Kinemaxa bo na ogled celo fotografska razstava itd. Več o programu si lahko preberete tukaj 

 

Tema letošnjega festivala je neodvisnost, ki jo pooseblja pričujoča grafična podoba festivala. Grafični oblikovalec Leonardo Lenchig Andres je o njej dejal: “Logotip ima več pomenov: preplet dogodkov iz scenarija, ki tvorijo zgodbo, pa tudi dve kulturi, dve državi, dve mesti (GO! 2025), ki se srečata na skupni poti in si delita stičišča.”  

 

Festival organizirajo: Kulturno združenje “Sergio Amidei”, Dams – Discipline avdiovizualnih, medijskih in uprizoritvenih umetnosti, meduniverzitetna študijska smer Univerze v Vidmu in Trstu in združenje Palazzo del Cinema / Hiša Filma v soorganizaciji z Občino Gorica in Gospodarsko zbornico Julijska krajina Trst Gorica. 

 

Da oltre quarant’anni il premio internazionale per la migliore sceneggiatura “Sergio Amidei” rende omaggio all’arte cinematografica, culminando nella prestigiosa cerimonia di premiazione e offrendo numerose proiezioni, luoghi di incontro, approfondimenti e altre occasioni di diffusione della cultura cinematografica internazionale.

 

Il vincitore del premio per la migliore sceneggiatura sarà annunciato proprio durante il festival, mentre il Premio all’Opera d’Autore quest’anno sarà attribuito allo scrittore, regista e attore Marco Bellocchio. Il Kinemax di Gorizia gli renderà omaggio con la proiezione di alcuni suoi film, tra cui il suo ultimo Rapito (2023), mentre altre pellicole con sceneggiature candidate verranno proiettate in varie location a Gorizia (in Piazza Vittoria e nel Palazzo del cinema). Il terzo e ultimo riconoscimento del festival, il Premio alla Cultura Cinematografica, sarà assegnato al critico cinematografico Gianni Canova. E connesse al Premio, tre proiezioni selezionate dallo stesso Canova si terranno nella settimana dal 20 al 26 luglio.

 

Il festival si articola in una serie di interessanti sezioni dedicate a diversi ambiti cinematografici – gli studenti avranno l’opportunità di assistere a una masterclass del comico napoletano Lello Arena, proprio al festival si potrà assistere all’anteprima italiana del film sloveno Riders (Jezdeca, 2022; sceneggiatura di Boris Grgurovič e Dominik Mencej, regia di Dominik Mencej), la sezione Agorà esplorerà approfonditamente le scene cinematografiche indipendenti italiane e slovene nello spirito di condivisione e abbattimento dei confini, alcune proiezioni e workshop saranno rivolti al pubblico più giovane, al Kinemax ci sarà perfino una mostra fotografica, e così via. Per saperne di più sul programma cliccate qui.

 

Il tema della 42° edizione è “INDIPENDENTE”, che si concretizza nell’immagine grafica del Premio di quest’anno. Il graphic designer Leonardo Lenchig Andres ha commentato così il logo: “Il segno grafico ha diversi significati: l’intreccio degli eventi di una sceneggiatura che susseguendosi formano la storia, ma anche due culture, due paesi, due città (GO 2025) che si uniscono in un percorso condiviso, condividendo punti di incontro.”

 

Il festival è organizzato dall’Associazione Culturale “Sergio Amidei”, DAMS – Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo, corso interateneo tra l’Università di Udine e di Trieste, e dall’Associazione Palazzo del Cinema / Hiša Filma, in co-organizzazione con il Comune di Gorizia e la Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia. 

Other news
Altre notizie