V Novi Gorici smo gostili župana Občine Zittau Thomasa Zenkerja, ki se je prvič srečal z novoizvoljenim županom Mestne občine Nova Gorica dr. Klemnom Miklavičem ter s člani ožje skupine za pripravo kandidature Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za EPK 2025. Leta 2025 bosta prestolnici kulture dve mesti, in sicer eno nemško in eno slovensko mesto. Željo po sodelovanju in vzpostavitvi skupnih projektov so predstavniki Nove Gorice, Zittaua in Gorice sicer izrazili in tudi formalno potrdili že ob obisku nemške delegacije v Novi Gorici februarja lani, ko so predstavniki treh mest tudi podpisali pismo o nameri za sodelovanje. Tako Nova Gorica v sodelovanju z Gorico kot Zittau kandidirata z namenom, da z osvojitvijo tega naslova pripomoreta k odgovorom na ključna vprašanja, s katerimi se soočata obe mesti. Oba župana sta se ob izmenjavi izkušenj procesa priprave kandidature strinjala, da je kandidatura priložnost za spoprijemanje s konkretnimi in otipljivimi problemi, katerih rešitve bi bistveno izboljšale kvaliteto življenja prebivalcev obeh mest oziroma območij kandidature. Župana sta obenem izpostavila pomen širjenja vrednot, na katerih je nastala Evropska unija, sobivanja in sožitja ter vzgoje mladih. V časih, ko se po Evropi širita nestrpnost in sovražni govor, ko smo priča vzponu desničarskih strank, ki se oplajajo na odpiranju zgodovinskih ran, nacionalizmu in preganjanju drugače mislečih, je razumevanje pomena Evropske unije, strpnosti in miru toliko bolj pomembno.

Other news
Altre notizie