🇸🇮 Kaj je projekt Evropska prestolnica kulture? Kaj lahko pričakujemo od naslova? Kako se lahko pripravimo na leto 2025? Kakšni bi lahko bili naše mesto, naše organizacije in kulturno življenje po letu 2025? Navdih bomo iskali v izkušnji Reke 2020 – Evropske prestolnice kulture. Člani ekipe in predstavniki partnerskih organizacij Rijeka 2020 bodo z nami delili izkušnje in zgodbe o pripravi in izvedbi svojega projekta. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.
ZA KOGA
Delavnica je namenjena predstavnikom kulturnih ustanov in društev, partnerskim organizacijam projekta Evropska prestolnica kulture in drugim zainteresiranim institucijam, ki želijo sodelovati.
KDAJ IN KJE
Delavnica bo potekala po spletu 3. decembra od 10.00 do 14.00. Prijavite se do 1. decembra 2021 in si zagotovite svoje spletno mesto. Prijavljeni predstavniki organizaciji bodo v četrtek, 2. 12. 2021, prejeli ZOOM link preko katerega se bodo spremljali delavnico.
Vljudno vabljeni, da se udeležite delavnice. Veselimo se spletnega srečanja z vami!
🇮🇹 Fiume 2020 – Capitale Europea della Cultura: lezioni apprese
Cos’è il progetto Capitale Europea della Cultura? Cosa aspettarsi dal titolo? Come prepararsi al 2025? Come potrebbero essere la nostra città, le nostre organizzazioni e la scena culturale dopo il 2025? Cercheremo ispirazione nell’esperienza di Fiume 2020 – Capitale Europea della Cultura. I membri del team e i rappresentanti delle organizzazioni partner di Fiume 2020 condivideranno con noi le loro esperienze e storie della fase di preparazione e realizzazione del loro progetto. Il workshop si svolgerà in inglese.
PER CHI
Il workshop è rivolto ai rappresentanti di istituzioni e associazioni culturali, organizzazioni partner del progetto Capitale Europea della Cultura e altre istituzioni interessate che vogliono collaborare.
QUANDO E DOVE
Il workshop si terrà online il 3 dicembre, dalle 10:00 alle 14:00
Registrazione: entro il 1° dicembre 2021 per garantirsi il posto online. I rappresentanti registrati riceveranno giovedì 2 dicembre 2021 un link ZOOM, attraverso il quale potranno seguire il workshop.
Siamo lieti di invitarVi al workshop e non vediamo l’ora di incontrarVi online!
Other news
Altre notizie