GO! 2025 sladkorčki za mesece pred nami · Gli zuccheri GO! 2025 nei mesi a venire

Morda ste jih opazili? Dan preden so v Sloveniji zaradi epidemije bari zaprli svoja vrata, so v Novi Gorici in Gorici ob kavi, čaju ali … limonadi postregli rjave GO! 2025 sladkorčke. V duhu nadaljevanja slovensko-italijanskega jezikovnega tečaja (tudi) izven (virtualne) učilnice, ima vsak paketek svoje reklo, prevedeno v oba jezika. Nekaj sladkega in povezovalnega za mesece, ko morda ne bomo mogli prehajati meje.

Za vsaj en mesec bomo kot kaže lahko hodili čez mejo le s posebnimi razlogi. V pomladnem času je bilo veliko narejenega, da bi meja ostala kar čim bolj prehodna in upamo, da bodo obrodili sadovi pomladnega truda.

Do takrat pa živimo po reku: “Ko vam življenje ponudi limone, si pripravite limonado”.

Forse li avete notati? Il giorno prima della chiusura dei bar a causa della epidemia, lo zucchero bruno GO! 2025 è stato servito a Nuova Gorica e Gorizia accanto al caffè, tè o …. limonata.

Nello spirito di continuare il corso linguistico sloveno – italiano anche fuori dall’aula virtuale, ogni pacchettino ha il proprio messaggio, tradotto in entrambe le lingue. Zuccheri rappresentano qualcosa di dolce e servono per il collegamento nei prossimi mesi in quali non potremo attraversare il confine.

Per almeno un mese potremo attraversare il confine solo per i motivi giustificati. Per mantenere il confine aperto è stato già fatto tanto in primavera, perciò speriamo che la situazione non cambia.

Fino ad allora, viviamo come dice il proverbio »Se la vita ti dà limoni, fatti una bella limonata«

 

Other news
Altre notizie