Walter Mramor: Odri Visavì / Walter Mramor: Palchi Visavì

Walter Mramor je režiser in igralec, snovalec umetniških programov in producent. Je ustanovitelj in umetniški direktor združenja Artisti Associati: gledališča in plesnega krožka dežele Furlanije – Julijske krajine, med drugim je bil umetniški vodja gledališča v Krminu, Gradišču ob Soči in od 2002 do 2014 tudi umetniški vodja Mestnega gledališča Verdi v Gorici ter selektor plesnega sektorja na Mittelfestu v Čedadu.  

 

Igral je na gledaliških odrih in v filmih, denimo tudi v Fellinijevih Ginger in Fred (1986) ter Intervju (1987). Igral je tudi v filmski različici Pasolinijevega Calderona, ki je prejel nagrado za najboljši film na festivalu v San Sebastianu v Španiji. Že leta 1987 je ustanovil organizacijo Artisti Associati, med večjimi produkcijami so bile Molierove stvaritve, kot producent je leta 2004 prejel prestižno Gassmanovo nagrado za uprizoritev Pirandellove igre Tutto per bene.  

 

Vzpostavil je pomembne čezmejne odnose z gledališči v Novi Gorici, Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in na Reki. Prav v teh dneh pa skozi festival Visavì uresničuje čezmejno sodelovanje z SNG Nova Gorica. V okviru letošnjega festivala, ki sodi v uradni program Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica, bo na sporedu 18 predstav in veliko dogodkov. Visavì se bo začel v sredo, 11. oktobra, v Kulturnem centru Lojze Bratuž s predstavo za otroke Hiša za pande v izvedbi toskanske skupine TPO. V Novi Gorici bo sledila premiera plesne predstave Distance v izvedbi novogoriške skupine MN Dance Company. Kulturni dom v Gorici bo v četrtek, 12. oktobra, gostil predstavo Un discreto protagonista. V Verdiju bo svetovna premiera predstave Roberta Zappalàja Cultus. V petek, 13. oktobra, bo v Novi Gorici predstava Girls & Boys malteške skupine ŻfinMalta, medtem ko bodo v Verdiju uprizorili slovensko-hrvaško produkcijo Gran Bolero. V Krminu se bosta popoldne zvrstili predstavi Coreofonie in Gli Anni. V soboto, 14. oktobra, bo v Gradišču predpremiera novega dela Liama Francisa slovenske plesalke Male Kline, medtem ko bo v Verdiju predstava Me (Who I am) v izvedbi izraelske skupine Kibbutz. V nedeljo, 15. oktobra, bo v goriškem Kulturnem domu otroška predstava Il piccolo re dei fiori. Festival se bo zaključil v Novi Gorici s tekmovanjem Visavì experimental contest. 

 

Walter Mramor è regista, attore, direttore artistico e produttore. È fondatore e direttore artistico dell’associazione a.Artisti Associati, teatro e circolo di danza del Friuli Venezia Giulia. Ha ricoperto anche la carica di direttore artistico del teatro di Cormons, di Gradisca d’Isonzo e, dal 2002 al 2014, di direttore artistico del Teatro Comunale Verdi di Gorizia, nonché di selezionatore del settore danza del Mittelfest di Cividale.

 

All’attività teatrale affianca quella cinematografica e televisiva: interpreta due film di Federico Fellini, Ginger e Fred (1986) e di seguito L’intervista (1987). Interpreta inoltre la versione cinematografica di Calderon di Pasolini che riceve il Premio come miglior film al Festival cinematografico di San Sebastian in Spagna. Già nel 1987 costituisce a Gorizia la Compagnia a.ArtistiAssociati, le cui principali produzioni hanno incluso le opere di Molière, e nella sua qualità di produttore riceve nel 2004 il prestigioso Premio Gassman per l’allestimento del Tutto per bene di Pirandello.

 

Ha avviato importanti e significativi rapporti transfrontalieri con il Comune di Nova Gorica, il Teatro Nazionale di Maribor, il Teatro Nazionale di Zagabria, il Teatro Nazionale di Lubiana e il Dramma Italiano di Fiume. E proprio in questi giorni, attraverso il festival Visavì, sta realizzando la collaborazione transfrontaliera con il SNG Nova Gorica. Il festival di quest’anno, che fa parte del programma ufficiale della Capitale europea della cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia, prevede 18 spettacoli ed eventi. Il programma della quarta edizione del Visavì Gorizia Dance Festival si apre l’11 ottobre al Kulturni Center Lojze Bratuž proprio con uno spettacolo dedicato ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie: La casa del panda della compagnia toscana TPO. Il primo giorno prosegue con la première di Distance al Teatro Nazionale di Nova Gorica, nuova creazione della compagnia slovena MN Company. Giovedì 12 ottobre il Kulturni Dom di Gorizia ospiterà Un discreto protagonista. A seguire, al Teatro Verdi di Gorizia la prima assoluta di Cultus, nuova creazione di Roberto Zappalà. Venerdì 13 ottobre, Nova Gorica ospiterà la prima nazionale di Girls&Boys della compagnia nazionale maltese ŻfinMalta, mentre il Verdi metterà in scena la coproduzione sloveno-croata Gran Bolero. A Cormons, nel pomeriggio, ci saranno le rappresentazioni site-specific di Coreofonie e Gli anni. Sabato 14 ottobre, Gradisca d’Isonzo ospiterà il debutto italiano del nuovo lavoro di Liam Francis della danzatrice slovena Mala Kline, mentre il Verdi presenterà ME ani (Who am I) della compagnia israeliana Kibbutz. Domenica 15 ottobre, presso il Kulturni dom di Gorizia, si terrà lo spettacolo per bambini Il piccolo re dei fiori. Il festival si concluderà a Nova Gorica con il Visavì experimental contest, originale competizione su musica dal vivo aperta a tutti i generi di danza.

Other news
Altre notizie