Zmaga za celotno čezmejno regijo · Vittoria per l'intera regione transfrontaliera

Pot miru je eden izmed šestih projektov, ki so se potegovali za prvo mesto Interreg Project Slam-a, ki ga je razpisal Interact Programme.

Zadnjih dvajset let je project Pot miru rasel, se razvijal in oblikoval naš skupen čezmejni prosor. Zbiral in predstavljal je zgodbe, pripravljal nove vsebine in ponudbe ter oblikoval Posočje tako za lokalno prebivalstvo kot za obiskovalce. In morda kot najpomembnejše, dal je glas tistim, ki so hodili po Soških frontah, ne glede na njigovo etinično ali državljansko pripadnost.

Čestitke za zmago ekipi Pot miru! Več kot ponosni smo, da sodelujemo z vami pri oblikovanju naše regije.

 

Il Sentiero della pace è uno tra sei progetti, che hanno gareggiato per il primo posto nell’Interreg Project Slam, annunciato dall’Interact Programme.

Il progetto Sentiero della pace si è sviluppato per l’ultimi venti anni e ha gradualmente modellato la nostra zona transfrontaliera. Il progetto ha raccolto le storie, preparato le nuove tematiche e con questo ha modellato Posočje così per gli abitanti locali come per i visitatori. È la cosa più importante, ha dato la voce a chi camminava sui fronti isontini, a prescindere dall’appartenenza etnica o civica.

Congratulazioni al gruppo Sentiero della pace per aver vinto la competizione! Siamo più che orgogliosi di lavorare con voi per formare la nostra regione!

Other news
Altre notizie