Te dni se na Goriškem mudi delegacija Italijanskega odbora za kulturo, saj bo območje širše Goriške kandidiralo za Unescovo kulturno pokrajino. Na Gradu Kromberk so se člani odbora na pobudo italijanske organizacije ICM (Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei) srečali s predstavniki lokalnih skupnosti. Novogoriški župan dr. Klemen Miklavič je ob pozdravu poudaril, kako pomembno je dejstvo, da je Unesco našo regijo prepoznal kot posebno v svetovni kulturni dediščini: »Naša regija je bila vedno enovita, dokler je ni presekala meja. V njej so se srečevali štirje jeziki, različni narodi in obenem delili skupno kulturno osnovo. Malokdo ve, da je prav to botrovalo, da sta se že leta 1965 sestala takratna župana Nove Gorice in Gorice, Jožko Štrukelj in Michele Martina, ter si zadala skupen cilj – premagati oviro, ki jo je v ta prostor vnesla državna meja. Zelo sem motiviran, da to, kar sta začela župana Štrukelj in Martina, ponesem naprej in dvignem na še višji nivo skupaj z goriškim županom Rodolfom Ziberno.« V luči sodelovanja in promocije goriškega prostora so se predstavniki delegacije spoznali tudi s kandidaturo Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za Evropsko prestolnico kulture 2025, ki jim jo je predstavila mag. Neda Rusjan Bric. Kandidaturo za Evropsko kulturno pokrajino bodo pregledali na nacionalnem zasedanju Unesca v Neaplju 3. in 4. maja letošnjega leta. O dogajanju bomo tako še poročali.

Other news
Altre notizie