V prostorih nekdanjega maloobmejnega prehoda na Pristavi je Goriški muzej v soboto popoldan odprl mini muzej z zanimivo razstavo »Na šverc! Tihotapstvo na Goriškem po II. svetovni vojni«, ki s predmeti, posnetki pričevanj in interaktivnimi mediji pripoveduje o švercanju vsakdanjih dobrin čez mejo med Jugoslavijo in Italijo.

Tihotapstvo je dejavnost, ki je bila ob mejah vedno prisotna. Pri nas to skrivno prenašanje bolj ali manj nujnih dobrin čez mejo običajno imenujemo šverc oziroma drobni šverc. Izraz izvira iz nemške besede schwarz, ki pomeni črno, torej na črno, nezakonito. Navezuje se na čas po drugi svetovni vojni, ko so si ljudje na ta način skušali nekoliko izboljšati življenjski standard. Obmejni prebivalci so švercali blago tako iz Italije v Slovenijo oziroma v Jugoslavijo kot tudi v obratni smeri. Blago so največkrat skrivali pod obleko ali v obleki, v avtomobilih ali v kolesih, skratka povsod tam, kjer so predvidevali, da carinik morda ne bo pogledal.

Če se je posameznik hotel izogniti plačilu carine, je čez mejo lahko prenesel samo določeno dovoljeno količino blaga ali pa se je znašel na kakšen drug način. Določene izdelke je bilo na splošno prepovedano prenašati čez mejo brez posebnega dovoljenja. Marsikomu so cariniki na meji našli in zasegli skrito blago. V prvih povojnih letih se je iz Italije v Jugoslavijo švercalo samo zares nujne dobrine za osebno rabo. Od sredine šestdesetih let naprej pa se je kupna moč Jugoslovanov večala in nakupi v bližnji Italiji so postali vse bolj množični. Začel se je nakupovalni turizem in z njim je postal šverc donosen posel.

Muzej bo mogoče obiskati med tednom med 13. in 17. uro ter ob vikendih med 12. in 18. uro.

Other news
Altre notizie