V koraku z MN Dance Company / Al passo con la MN Dance Company

Foto: Fabris Šulin

MN Dance Company se aktivno pripravlja na Evropsko prestolnico kulture 2025 Nova Gorica – Gorica, v teh dneh v Novi Gorici gosti 21 plesalcev sodobnega plesa iz Evrope in Amerike, ki v okviru mednarodne rezidence ustvarjajo pod umetniškim vodstvom Nastje Bremec Rynia in Michala Rynie. Danes zvečer ob 20.30 bodo v amfiteatru gradu Kromberk pokazali nastalo plesno produkcijo ter prvi del triptiha Do lune in nazaj / To the moon nad back, v torek zvečer pa je občinstvo na Trgu Evrope uživalo ob premieri dveh kratkih filmov Zavoda MN Produkcija ter ob vrsti kratkih filmov, najboljših po izboru občinstva na festivalu plesnega filma v San Franciscu leta 2022.  

 

Mednarodna plesna rezidenca s plesalci iz Italije, Španije, Portugalske, Nemčije, Finske, Švedske, ZDA in Slovenije je mladim ponudila sodelovanje s profiliranima in izkušenima plesalcema sodobnega plesa Nastjo Bremec Rynia in Michalom Rynio. Pet plesalcev iz Italije je prejemnikov štipendije, ki jih je Zavod MN Produkcija podelil najboljšim na majskem mednarodnem festivalu WhatWeAre v Vidmu (Italija) v organizaciji društva za ples in balet ADEB – Associazione Danza e Balletto Udine. Zavod MN Produkcija na tem festivalu nastopa v vlogi partnerja, sicer pa redno sodelujejo z njimi tudi na področju poučevanja baleta in sodobnega plesa ter ustvarjanja predstav. 

 

Večer plesnih filmov na meji je v torek zvečer na Trg Evrope privabil kar lepo število ljubiteljev plesa in sodobnega giba. Z navdušenjem sta bila sprejeta oba nova filma MN Produkcije, Faded in Layers / Plasti realnosti, pod katerega se je poleg koreografov Nastje in Michala tudi tokrat podpisal direktor fotografije Fabris Šulin, poleg njega pa še asistent kamere Aljaž Novak in Gorazd Prinčič za posebne efekte. Globalno dimenzijo sodobnega plesa na filmskem platnu pa je ponudil izbor filmov največjega festivala filmov o plesu, San Francisco Dance Film Festival.  

 

Ob novinarski konferenci, ki je bila v ponedeljek, sta plesalca Rynia predstavila tudi stalni plesni Brezmejni ansambel MN Dance Company, s katerim bosta pripravila eno osrednjih programskih dogodkov v letu 2025 – predstavo v solkanskem kamnolomu. Ansambel je bil sestavljen po plesni avdiciji v marcu 2023, na katero se je prijavilo 800 plesalcev z vsega sveta in ga sedaj sestavljajo: Eri Nishibara (Japonska), Noemi Capuano (Italija), Luka Vodopivec (Slovenija), Pere Sansaloni Servera (Španija) ter Nastja Bremec Rynia in Michal Ryinia. Poleg njih v ansamblu sodelujejo še štirje plesalci iz programa Erasmus, to so Paula Garcia (Švedska), Marie de Silva (Nemčija), Maria Cecere in Erica Modotti (Italija) ter Luca Marchi iz Gorice.  

 

Sicer pa je bilo poletje zanje precej aktivno; premieri predstave Do lune in nazaj / To the Moon and Back je sledilo gostovanje v Veszprému na Madžarskem, aktualni evropski prestolnici kulture. S predstavo Perpetuum mobile so gostovali v Budvi na Jadranskem festivalu igre, s predstavo Stopi iz moje sence, ki je nastala skupaj s Plesnim teatrom Ljubljana, so nastopili v Piranu na Primorskem poletnem festivalu. Po koncu rezidence se že lotevajo tudi nove predstave, in sicer produkcije Distance, ki bo premiero doživela 11. oktobra na čezmejnem festivalu Visavi na velikem odru SNG Nova Gorica. 

 

La MN Dance Company si sta preparando intensamente per la Capitale europea della cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia, ospitando in questi giorni a Nova Gorica 21 ballerini di danza contemporanea dall’Europa e dall’America che stanno lavorando sotto la direzione artistica di Nastja Bremec Rynia e Michal Rynia nell’ambito di una residenza internazionale. Questa sera alle 20.30, nell’anfiteatro del Castello di Kromberk, presenteranno il risultato del lavoro di danza e la prima parte del trittico To the moon and back, mentre martedì sera il pubblico in Piazza della Transalpina ha potuto assistere alla prima di due cortometraggi d’autore della MN Produkcija e di una serie di cortometraggi selezionati dal pubblico del San Francisco Dance Film Festival 2022.

 

Questa residenza internazionale di danza con ballerini provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Finlandia, Svezia, Stati Uniti e Slovenia ha offerto ai giovani l’opportunità di lavorare con due ballerini contemporanei affermati e di grande esperienza come Nastja Bremec Rynia e Michal Rynia. Cinque ballerini italiani sono i beneficiari della borsa di studio assegnata dalla MN Produkcija ai migliori ballerini del Festival Internazionale WhatWeAre di Udine (Italia) a maggio, organizzato dall’associazione di danza e balletto ADEB – Associazione Danza e Balletto Udine. MN Produkcija è partner di questo festival e collabora regolarmente con loro nel campo dell’insegnamento e dello spettacolo della danza classica e contemporanea.

 

Martedì sera, la Serata di film di danza al confine ha attirato in Piazza della Transalpina un cospicuo numero di amanti della danza e del movimento contemporaneo. I due nuovi film della MN Produkcija, Faded e Layers/Strati di realtà, hanno riscosso grande entusiasmo, complice il direttore della fotografia Fabris Šulin, affiancato dai coreografi Nastja e Michal, dall’assistente alla macchina Aljaž Novak e dall’assistente agli effetti speciali Gorazd Prinčič. La dimensione globale della danza contemporanea sullo schermo è stata offerta da una selezione di film provenienti dal più grande festival di film di danza, il San Francisco Dance Festival.

 

Alla conferenza stampa di lunedì i ballerini Rynia hanno anche presentato il Brezmejni plesni ansambel MN Dance Company, ossia il gruppo di danza senza confine della compagnia artistica, con il quale metteranno in scena uno dei principali eventi di programmazione nel 2025 – una performance nella Cava di Salcano. Il gruppo è stato formato dopo l’audizione di danza nel marzo 2023 che ha attirato 800 ballerini da tutto il mondo, ed è ora composto da Eri Nishibara (Giappone), Noemi Capuano (Trieste, Italia), Luka Vodopivec (Slovenia), Pere Sansaloni Servera (Spagna), Nastja Bremec Rynia e Michal Ryinia. Inoltre, fanno parte della formazione anche quattro ballerini del programma Erasmus: Paula Garcia (Svezia), Marie de Silva (Germania), Maria Cecere ed Erica Modotti (Italia) e Luca Marchi da Gorizia.

 

L’estate è stata comunque molto movimentata per la MN Dance Company: la prima della performance To the moon and back è stata seguita da una tournée a Veszprem, in Ungheria, attuale Capitale europea della cultura. Il loro spettacolo Perpetuum mobile è stato presentato all’Adriatic Dance Festival di Budva e la performance Step Out of My Shadow, creata insieme al Plesni teater Ljubljana, è stata eseguita a Pirano al Primorski festival. Dopo la fine della residenza stanno già lavorando a un nuovo spettacolo, Distance, che sarà presentato in anteprima l’11 ottobre al festival transfrontaliero Visavì sul grande palcoscenico del teatro SNG di Nova Gorica.

Other news
Altre notizie