V iskanju podobnosti obeh Goric / Alla ricerca delle somiglianze tra le due Gorizie

Dijaki goriškega poklicnega zavoda Cossar – Leonardo da Vinci so se s fotoaparatom zavihteli na kolo in raziskovali arhitekturne posebnosti somestja. Čezmejni projekt je potekal pod naslovom Arci-in-bici; vanj so bili vključeni dijaki smeri za kulturno in avdiovizualno področje pod mentorstvom profesorja Luce Chinaglie in arhitektke Eve Sušnik iz Zavoda Magistrala. Rezultate raziskovanja našega somestja so nato predstavili na razstavi v Carinarnici.  

 

Ena skupina dijakov se je ukvarjala z vizualno primerjavo s pomočjo fotografij, druga pa je snemala zvoke obeh mest; nastala je zanimiva zmes vizualnega in zvočnega. Predstavljeni so bili izvirni motivi, elementi in pogledi, ki jih je omogočila sveža perspektiva italijanskih dijakov; mnogo izmed njih je namreč Novo Gorico obiskalo prvič. Za osrednje točke svoje raziskovanja so izpostavili središče mesta, skate park in široke mestne ulice, primerne za kolesarje. Naša skupna želja oz. cilj sodelovanja je, da bi takšno »prehajanje« postalo nekaj vsakdanjega – tudi organizatorji upajo, da bodo v projekt v prihodnje lahko vključili še novogoriške dijake in mesti s tem še dodatno povezali. 

 

»Srednja šola v Gorici je bila odprta za ‘borderless’ sodelovanje, kjer dijaki v praksi združujejo učenje na več področjih; preko trajnostne mobilnosti s kolesi, preko učenja fotografije spoznavajo svojo sosedo in jo preko motivov lahko primerjajo s svojim mestom ter odkrivajo podobnosti ali razlike. Dijaki z novimi znanji, zaradi katerih postajajo bolj neodvisni in prepričani sami vase in odkritji novih razsežnosti, ustvarjajo somestje,« je za Primorski dnevnik povzela namen projekta Eva Sušnik. 

 

Gli studenti dell’Istituto professionale Cossar – Leonardo da Vinci di Gorizia hanno esplorato le peculiarità architettoniche di Gorizia e Nova Gorica in sella alle loro bici e con una macchina fotografica in mano. Il progetto transfrontaliero, intitolato Arci-in-bici, ha coinvolto gli studenti del corso di Studi culturali e audiovisivi sotto la guida del professor Luca Chinaglia e dell’architetto Eva Sušnik dell’Istituto Magistrala. I risultati dell’esplorazione delle due città sono stati poi presentati in una mostra alla Carinarnica.

 

Un gruppo di studenti ha lavorato sul confronto visivo attraverso le fotografie, mentre un altro gruppo ha registrato i suoni delle due città; il risultato è stato un’interessante miscela di elementi visivi e sonori. Sono stati presentati motivi, elementi e punti di vista originali resi possibili dalla singolare prospettiva degli studenti italiani, molti dei quali visitavano Nova Gorica per la prima volta. Il centro città, lo skate park e le ampie strade cittadine adatte ai ciclisti sono stati i punti focali della loro esplorazione. Il desiderio comune e l’obiettivo della collaborazione è quello di inserire questo tipo di “passaggio” nel quotidiano – e gli organizzatori sperano di poter coinvolgere in futuro anche gli studenti di Nova Gorica nel progetto, collegando così ulteriormente le due città.

 

“La scuola superiore di Gorizia si è dimostrata aperta alla cooperazione ‘senza confini’, in cui gli studenti hanno combinato l’apprendimento sul campo in diversi ambiti; attraverso la mobilità sostenibile in bicicletta e attraverso l’apprendimento della fotografia conoscono la città vicina e possono confrontarla con la propria attraverso i motivi, scoprendo somiglianze o differenze. Gli studenti creano così una conurbazione attraverso nuove competenze che li rendono più indipendenti e sicuri di sé e attraverso la scoperta di nuove dimensioni”, ha dichiarato Eva Sušnik per il quotidiano locale Primorski dnevnik.

Other news
Altre notizie