Barraonda bo nosila uradno zastavo goriške Evropske prestolnice kulture 2025

 

Jadrnica je zastavo EPK nosila že v času kandidature na Barkovljanki leta 2020, letos pa se Barraonda vrača na morje z uradno zastavo prestolnice.

 

Barraonda je 40-čeveljska jadrnica Top racer, člani ekipe pa so večinoma Goričani, s kapetanom Luciom Provvidentijem na čelu. Jadrnica ima slovenska jadra in je članica tržiškega jadralnega kluba. Med glavnimi sponzorji so Confartigianato FVG ter druga domača in mednarodna podjetja. Povezanost jadrnice z ozemljem in obema mestoma je tako naravna in neposredna, da že leta v zalivu in na Barkovljanki izobeša zastavi pobratenih občin Gorice in Nove Gorice.

 

Tudi na letošnji Barkovljanki 2022 bo torej Barraonda predstavljala pobrateni mesti in izobesila uradno zastavo z novim logotipom Evropske prestolnice kulture 2025. Predaja zastave Provvidentiju se je zgodila v ponedeljek, 3. oktobra, na Trgu Evrope v prisotnosti direktorja Javnega zavoda GO! 2025, direktorice EZTS GO, novogoriškega podžupana in goriškega župana.

 

Posadka, ki jo vodi Lucio Provvidenti, zagotavlja, da bo dala vse od sebe, zato da bo ponosno zastopala barve Evropske prestolnice kulture 2025.

Barraonda porterà in regata il vessillo ufficiale di Nova Gorica – Gorizia, Capitale europea della cultura 2025

 

Già testimonial della candidatura alla Capitale Europea della Cultura durante la Barcolana del 2020, quest’anno Barraonda torna in mare con la bandiera ufficiale della Capitale.

 

Barraonda è una imbarcazione Top racer di 40 piedi guidata da un team, in gran parte goriziano, capitanato da Lucio Provvidenti, porta velerie slovene e appartiene al circolo nautico monfalconese. Tra i main sponsor Confartigianato FVG e altre aziende locali, anche transfrontaliere. Il legame dell’imbarcazione al territorio ed alle due città è naturale tant’è che da anni già porta alto nel Golfo e in Barcolana le bandiere dei Comuni gemelli di Gorizia e Nova Gorica.

 

Quest’anno Barraonda sarà al via della Barcolana 2022 e farà da testimonial delle città gemelle con la bandiera ed il logo ufficiale della Capitale europea della cultura 2025 che è stata consegnata a Provvidenti il 3 ottobre in piazza Transalpina alla presenza del direttore dello Javni Zavod GO! 2025, della direttrice del GECT GO, del vicesindaco di Nova Gorica e del sindaco di Gorizia.

 

L’equipaggio capitanato da Lucio Provvidenti assicura che darà il meglio per portare in alto la bandiera della Capitale europea della cultura 2025.

Other news
Altre notizie