V prostorih Mostovne v Novi Gorici je minuli teden potekala strokovna delavnica za pripravo “bid book-a”, t. j. razdelanega programa kandidature EPK, s katerim se opredeljuje način dela, vsebino in dinamiko med dogodki ter izvajalci programa.

Delavnico sta vodila Nadja Grizzo, izkušena svetovalka za pripravo kandidatur EPK, in prof. Hanns Dietrich Schmidt, vodja koordinacijske skupine za pripravo EPK v Essnu.

Delovno skupino, ki so jo sestavljali predstavniki javnih zavodov in lokalnih institucij z obeh strani meje, sta seznanila z osnovnimi vidiki priprave dokumenta in poglavitnimi vsebinami, ki jih ne sme ali mora dokument vsebovati, da bo prepričljiv za ocenjevalce. Srečanje je bilo tako namenjeno zlasti opredelitvi tega, kaj evropska prestolnica kulture dejansko je in kaj se od nosilca omenjenega naziva pričakuje.

Ključen pomen pri zastavljanju vsebine kandidature ima predvsem evropski vidik. Kaj lahko Nova Gorica in Gorica ponudita in doprineseta k Evropi? Kaj nam pomeni Evropa? Kako lahko s tem projektom še dodatno povežemo Evropo? Kaj je tisto, zaradi česar je naše mesto lahko zgled ali primer dobre prakse za Evropo? In kako zastaviti projekte, da bodo kar čim bolj vključujoči in bodo zajeli čim širši krog prebivalcev?

Program kandidature mora obenem vsebovati razloge in utemeljitve za kandidaturo ter izpostaviti izzive, potenciale in priložnosti, ki jih brez naziva Nova Gorica ne bi mogla udejanjiti.

Other news
Altre notizie