Vabilo k sodelovanju / Invito a partecipare

Več kot očitno je, da, trenutno potrebna, začasna meja med Novo Gorico in Gorico na najrazličnejše načine omejuje življenja ljudi v obeh mestih. Čeprav se ne moremo srečevati, pa si lahko izkažemo solidarnost in prijateljstvo. Vabimo posameznike, družine, podjetja in organizacije, da z najrazličnejšimi preprostimi sporočili, risbami, predmeti ali umetninami zapolnijo MEJNO OGRAJO NA TRGU EVROPE. Želimo si pozitivnih sporočil, ki odsevajo razmere, a tudi vzbujajo upanje.

È più che ovvio che, anche se per ora necessario, il confine temporaneo tra Nova Gorica e Gorizia limita la vita delle persone in entrambe le città in tanti modi. Sebbene non possiamo incontrarci, possiamo dimonstrarci solidarietà e amicizia. Perciò invitiamo persone, famiglie, aziende, e organizzazioni a riempire la rete in PIAZZA TRANSALPINA con semplici messaggi, disegni, oggeti o opere d’arte. Provate a utilizzare materiali in grado di resistere almeno a qualche goccia di pioggia in modo che la mostra duri il più lungo possibile.

Poskusite uporabiti materiale, ki bodo prenesli tudi kako kapljo dežja, da bo razstava trajala čim dlje. Italijanske državljane, ki zaradi omejitev gibanja svojih izdekov na Trg Evrope ne morejo prinesti, vabimo, da nam jih pošljejo v komentar pod to objavo. V upanju, da jih bomo kmalu lahko preselili iz digitalnega v analogni svet. Tudi sicer prosimo, da izdelke prinašate varno in ob upoštevanju vseh pravil in omejitev oblasti v obeh državah.

Invitiamo i cittadini italiani che non possono portare i propi lavori in piazza Transalpina a causa delle restrizioni di movimento di inviarceli nella sezione commenti sotto questo post. Sperando di poterli transferire al più presto dal mondo digitale in quello reale. In ogni caso esortiamo tutti a participare in modo sicuro e rispettando tutte le regole, norme e restrizioni della autorità in entramvi paesi.

Naj nas tokrat ograja združuje, GO! Borderless.

Che questa volta la rete ci unisca – GO! Borderless.

Other news
Altre notizie