Small Projects Fund - vse informacije / Small Projects Fund - tutte le informazioni

Small Projects Fund, s katerim upravlja EZTS GO, je financiran iz programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027, namenjen pa je manjšim projektom, in sicer pod pogojem, da so tesno povezani s projektom GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture 2025. Projekti bodo financirani stoodstotno, prosilci so lahko javne ustanove, lokalne skupnosti, zasebna podjetja, turistične organizacije, društva in nevladne organizacije. Vodilni partner mora imeti sedež na območju programa Interreg Italija-Slovenija (Furlanija Julijanska krajina in Benetke, v Sloveniji pet statističnih regij: Goriška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska), vsebina je zaželeno čezmejna, na teritoriju naj bi pustila dolgoročen odtis.

 

 

 

Il Small Projects Fund, gestito dal GECT GO, è finanziato dal programma Interreg Italia-Slovenia 2021-2027 ed è destinato a piccoli progetti, purché strettamente legati al progetto GO! 2025 Capitale europea della cultura 2025.I progetti saranno finanziati al 100% e i candidati possono essere istituzioni pubbliche, autorità locali, aziende private, organizzazioni turistiche, associazioni, ONG e altri. Il capofila deve avere sede nell’area del programma Interreg Italia-Slovenia (Friuli Venezia Giulia e Venezia, in Slovenia cinque regioni statistiche: Goriška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska), il contenuto deve essere preferibilmente transfrontaliero e deve lasciare un’impronta a lungo termine sul territorio.

 

Other news
Altre notizie