V milanski galeriji Jannone bo do 23. julija na ogled razstava z naslovom Od Neba do morja, na kateri se predstavljata znani goriški slikar Franco Dugo s svojimi krajinami in mlada slovenska modna oblikovalka in kostumografka Mateja Benedetti z oblekami, izdelanimi iz naravnih materialov. “Modna industrija je po obsegu onesnaževanja tretja med vsemi gospodarskimi panogami. Skušam najti stik med modo, umetnostjo in načelom trajnosti. Obleka, ki jo predstavljam danes, je prva na svetu, narejena iz ostankov jabolk in poliuretana,« je ob otvoritvi povedala Benedettijeva. Franco Dugo pa je poudaril pomen skupne kandidature Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture, ki po njegovem mnenju »izkazujejo vrednost kulturne in jezikovne kompleksnosti našega teritorija, obmejnega teritorija, če je meja odprta. Umetniki so imeli na Goriškem tudi v preteklih desetletjih bistveno vlogo pri odpiranju meje in spodbujanju sodelovanja.«

Fino al 23 luglio presso la Galleria Jannone di Milano è possibile visitare la mostra “Dal cielo e dal mare” con la quale si presentano il famoso pittore goriziano Franco Dugo con i suoi paesaggi e la giovane stilista e costumista slovena Mateja Benedetti con i suoi abiti creati con materiali naturali. “In termini di inquinamento, l’industria della moda è la terza tra tutte le industrie. Sto cercando di trovare un punto di contatto tra la moda, l’arte e il principio di sostenibilità. L’abito che presento oggi è il primo al mondo fatto con residui di poliuretano e di mele.” è la spiegazione data da Benedetti all’inaugurazione. Franco Dugo ha sottolineato l’importanza della candidatura congiunta di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della cultura, che, a suo avviso, “esprime il valore della complessità culturale e linguistica del nostro territorio, un territorio di confine, se il confine è aperto. Anche nei decenni passati gli artisti hanno svolto un ruolo essenziale nell’apertura del confine e hanno incoraggiato la cooperazione nel territorio Goriziano-Goriška.”

Other news
Altre notizie