Brezplačni krožni turistični avtobus je novost obeh goriških občin, Mestne občine Nova Gorica in Občine Gorica, turističnih združenj z obeh strani meje, Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina in PromoTurismoFGV ter EZTS-GO in GO! 2025. Namen je vzpostaviti nove čezmejne trajnostne prometne povezave ter povezati turistične in kulturne znamenitosti obeh mest, ki bosta leta 2025 nosili ugledni naslov evropske prestolnice kulture.

 

Raziskovanje in spoznavanje turističnih znamenitosti obeh Goric bo potekalo s krožno vožnjo avtobusov 17. in 18. decembra 2022 med 10. in 12.30. Začetek in konec ogleda s krožnim turističnim avtobusom bo na Trgu Evrope, središču evropske prestolnice kulture 2025.

 

Turistični avtobus je namenjen vsem, ki bi radi spoznali znamenitosti obeh Goric, poglobili znanje ali samo preživeli prijetno dopoldne v dobri družbi. Udeležence bo spremljal turistični vodič. Vodenje bo potekalo v slovenskem in italijanskem jeziku, pot pa vas bo peljala po naslednjih turističnih in kulturnih znamenitostih:

 • Trg Evrope
 • Park Coronini
 • Travnik
 • Občinska palača
 • Goriški grad
 • Prehod Rožna dolina
 • Solkanski most
 • Spomenik Edvardu Rusjanu
 • Bevkov trg
 • Frančiškanski samostan Kostanjevica, od koder sega pogled na Laščakovo vilo na Rafutu, ki bo eno izmed osrednjih prizorišč EPK 2025
 • Trg Evrope

 

Rezervacije za brezplačno vožnjo sprejemajo najkasneje v petek, do 16. ure:

TIC Nova Gorica  (T: 05 330 46 00, M.: 041 460 217, nova-gorica@vipavskadolina.si)

Promoturismo Gorizia (T: +39 0481 535764, M: +39 335 108 4763, info.gorizia@promoturismo.fvg.it).

 

Prevoze bosta izvajala avtobusna prevoznika Nomago in APT, posamezne vožnje se bo lahko udeležilo do 28 ljudi.

 

L’autobus turistico circolare gratuito è una novità dei due Comuni, il Comune diNova Gorica, Comune di Gorizia, le associazioni turistiche di entrambi i lati del confine, l’Ente pubblico del turismo di Nova Gorica e la Valle del Vipacco, PromoTurismoFGV, GECT GO e GO! 2025. L’obiettivo è stabilire nuovi collegamenti transfrontalieri di trasporto sostenibile e collegare le attrazioni turistiche e culturali delle due città, che nel 2025 porteranno il prestigioso titolo di Capitale Europea della Cultura.

 

L’esplorazione delle attrazioni turistiche di entrambe le Gorizie avverrà con un viaggio di andata e ritorno in autobus il 17 e 18 dicembre 2022, dalle 10:00 alle 12:30. L’inizio e la conclusione del tour in autobus turistico circolare avverà presso la Piazza Transalpina, l’epicentro della Capitale europea della cultura 2025

 

Il bus turistico transfrontaliero è destinato a tutti coloro che vogliono conoscere le bellezze di entrambe le Gorizie, approfondire le proprie conoscenze del territorio o semplicemente trascorrere una piacevole mattinata in buona compagnia. I partecipanti saranno accompagnati da una guida turistica. La guida si terrà nella lingua slovena e italiana e il percorso vi condurrà attraverso le seguenti attrazioni turistiche e culturali:

 

 • Piazza Transalpina
 • Parco Coronini Cronberg
 • Piazza Vittoria
 • Municipio
 • Borgo Castello
 • Valico di Casa Rossa
 • Ponte di Salkano
 • Monumento di Edvard Rusjan
 • Bevkov trg (centro città)
 • Convento Francescano Kostanjevica da dove la vista si estende fino alla villa Laščak su Rafut, che sarà una delle sedi centrali della Capitale europea della cultura 2025
 • Piazza Transalpina

 

Le prenotazioni per le corse gratuite si accettano presso il TIC Nova Gorica, Kidričeva ulica 11, 5000 Nova Gorica (Tel: +386 (0)5 330 46 00, Cell.: +386 (0)41 460 217, nova-gorica@vipavskadolina.si) e presso l’ufficio Infopoint Gorizia, Corso Italia 9, 34170 Gorizia, (Tel. +39 0481 535764, Cell. +39 335 1084763, info.gorizia@promoturismo.fvg.it).

entro le ore 16:00 di venerdì.

 

I trasporti saranno effettuati dalle autolinee Nomago e APT. Potranno partecipare fino a 28 persone per ogni corsa.

Other news
Altre notizie