Novogoriška občinska stavba se je za en večer spremenila v platno intermedijskega umetnika Tadeja Droljca. Enomesečna ruralna rezidenca mednarodno priznanega in nagrajenega umetnika, ki poteka v sklopu rezidenčnega programa R.o.R pod vodstvom zavoda BridA, se je v četrtek, 27. oktobra, sklenila z velikim avdiovizualnim laserskim spektaklom Spectrum. Umetnik je prvič v svoji produkciji predstavil lasersko projekcijo v kombinaciji z videomapiranjem. Dogodek na prostem, ki je prepletal zvok, sliko in svetlobo, je sodobno umetnost na vznemirljiv način približal širši javnosti in številno občinstvo popeljal na edinstveno izkušnjo.

 

»Takšnih in podobnih umetniških intervencij bo v prihodnje še več. Naziv evropske prestolnice kulture je Novo Gorico skupaj s sosednjo Gorico že pred uradnim začetkom, ki bo leta 2025, postavil na evropski zemljevid,« navdušenja ni skrival župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavčič.

 

Program R.o.R – Ruralno organizirane rezidence, ki ga zavod BridA izvaja že leta, je del prijavne knjige (BidBook) GO! Borderless, s katero si je Nova Gorica v partnerstvu s sosednjo Gorico prislužila naslov evropske prestolnice kulture 2025. Namen ruralno organiziranih rezidenc je sodobne in intermedijske umetnike pripeljati v podeželsko okolje ter spodbuditi interakcijo z lokalnim prebivalstvom. Do leta 2025 se bo zvrstilo sedem tovrstnih rezidenc z mednarodno uveljavljenimi umetniki.

 

Več si lahko preberete na: www.brida.si

 

 

Per una sera, il municipio di Nova Gorica è stato trasformato nella tela dell’artista intermediale Tadej Droljc. La residenza rurale di un mese dell’artista premiato e riconosciuto a livello internazionale, che si svolge nell’ambito del programma di residenze R.o.R sotto la guida dell’istituto BridA, si è conclusa ieri, giovedì 27 ottobre, con il grande spettacolo laser audiovisivo Spectrum. Per la prima volta nella sua produzione, l’artista ha presentato la proiezione laser in combinazione con il video mapping. L’evento all’aperto, che ha intrecciato suoni, immagine e luce, ha avvicinato l’arte moderna al grande pubblico in modo emozionante e ha portato molti spettatori a vivere un’esperienza unica.

 

In futuro ci saranno anche più esibizioni artistiche del genere e simili. Il titolo di capitale europea della cultura ha già posto sulla cartina europea Nova Gorica, insieme alla vicina Gorizia, ancor prima dell’inizio ufficiale nel 2025,” ha affermato il sindaco del Comune di Nova Gorica, il dott. Klemen Miklavčič, non nascondendo l’entusiasmo.

 

Il programma R.o.R – Residenze rurali organizzate, che l’istituto BridA attua da anni, fa parte del libro di candidatura (BidBook) GO! Borderless con cui Nova Gorica, in collaborazione con la vicina Gorizia, si è guadagnata il titolo di Capitale Europea della Cultura 2025. Lo scopo delle residenze rurali organizzate è portare artisti contemporanei e intermediali nell’ambiente rurale e incoraggiarne l’interazione con la popolazione locale. Fino al 2025 si susseguiranno sette residenze di questo tipo con artisti affermati a livello internazionale.

 

Potete leggere di più su: www.brida.si

Other news
Altre notizie