Številna mesta po vsem svetu vse bolj prepoznavajo pomen kulturnih politik v povezavi s trajnostnim razvojem. Prav zaradi tega zavedanja se je Mestna občina Nova Gorica odzvala na povabilo k vključitvi v program »Culture in Sustainable Cities, Pilot Cities Nova Gorica 2016-2019«, ki se izvaja pod okriljem mednarodnega Združenja mest in lokalnih oblasti (UCLG) ter organizacije Culture Action Europe.

Na prvem delovnem srečanju, ki je potekalo v torek, 9. oktobra na Mostovni, smo predstavniki mestne občine, javnih zavodov in nevladnih organizacij na različnih področjih (kultura, gospodarstvo, izobraževanje, urbanizem, okolje, sociala, mladina, turizem …) iskali vzvode, priložnosti, danosti in potenciale za sooblikovanje kvalitete življenja v mestu. Osredotočili smo se na obstoječe stanje, pregledali odnos posameznih področij do kulture in opredelili pomen vzajemne soodvisnosti in prepletanja področij za zagotovitev trajnostnega razvoja.

Z izvajanjem aktivnosti projekta Pilot Cities bomo pridobili celosten pogled na naš prostor, kar nam bo nedvomno v oporo pri kandidaturi Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture in pripravi Lokalnega programa za kulturo 2018 – 2025, pa tudi sicer pri ustvarjanju in izpolnjevanju naše razvojne strategije.

Other news
Altre notizie