Dokumentacija razpisa SPF GO! 2025 št.1/2023

 

Sklad za male projekte (SPF) GO! 2025 je orodje, financirano iz programa Interreg Italia-Slovenija, katerega cilj je priprava čezmejnega teritorija za Evropsko prestolnico kulture 2025 Nova Gorica – Gorica. Sklad upravlja EZTS GO / GECT GO, ki bo poskrbel za porazdelitev sredstev na čezmejnem področju, ki vključuje provinco Benetke in deželo Furlanijo – Julijsko krajino na italijanski strani ter pet slovenskih regij: osrednjeslovensko, primorsko-notranjsko, gorenjsko, obalno-kraško in goriško.

 

EZTS GO / GECT GO bo letno (od leta 2023 do leta 2027 oz. do porabe sredstev) pripravljal razpise za projekte manjših vrednosti (od 30.000 do 200.000 evrov), na katere se lahko prijavijo javne ustanove, lokalne skupnosti, zasebna podjetja, turistične organizacije, društva, nevladne organizacije in drugi potencialni partnerji s programskega čezmejnega območja.

 

Dokumentacijo prvega razpisa in dodatne informacije najdete tukaj.

 

Rok za oddajo izpolnjene razpisne dokumentacije je 21. april 2023 ob 13. uri.

 

Documentazione bando SPF GO! 2025 n.1/2023

 

Il fondo per piccoli progetti (SPF) GO! 2025, finanziato dal programma Interreg Italia-Slovenia, è uno strumento finalizzato alla preparazione del territorio transfrontaliero per la Capitale Europea della Cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia. Il fondo è gestito dal EZTS GO / GECT GO, che si occuperà della distribuzione dei fondi nell’area transfrontaliera, che comprende la Provincia di Venezia e la Regione Friuli Venezia Giulia sul versante italiano, e le cinque regioni della Slovenia: Slovenia Centrale, Carniola Interna-Carso, Alta Carniola, Litorale-Carso e il Goriziano.

 

Il EZTS GO / GECT GO lancerà inviti a presentare proposte per progetti di piccoli importi (da 30.000 a 200.000 euro) su base annuale (dal 2023 al 2027 o fino all’esaurimento dei fondi), aperti a istituzioni pubbliche, autorità locali, aziende private, organizzazioni turistiche, associazioni, ONG e altri potenziali partner dell’area del programma transfrontaliero.

 

La documentazione del primo invito a presentare proposte e ulteriori informazioni sono disponibili qui.

 

La scadenza per la presentazione del bando completo è il 21 aprile 2023 alle ore 13:00.

Other news
Altre notizie