Danes je bil uradno podpisan programski dogovor za #razvoj dejavnosti filmske produkcije na Goriškem, ki bo delovala v slovenščini in italijanščini s sedežem v Gorici!
GO! film office bo točka za domačo in #mednarodno produkcijo, vlagatelje, avtorje, poklicne filmske ustvarjalce, filmske in avdiovizualne organizacije ter za olajšano dostopanje do lokalnih finančnih virov.
📍Pisarna bo del Pallazo del cinema – Hiša filma, ki je kompleks stavb okrog dvorišča Darko Bratina (Travnik, Gorica), kjer imajo sedež številne kinematografske organizacije za izposojo avdiovizualnega gradiva, hrambo lokalnih produkcij, učno dejavnost za ljubitelje filma in strokovno javnost, pisanje scenarijev za filme, produkcija in distribucija.
Naša čezmejna regija je zaradi #raznolikosti in dostopnosti lokacij že od nekdaj privlačila režiserje, sedaj bo vse to še produktivnejše! 💪🎬
Oggi è stato ufficialmente firmato un accordo di programma per lo #sviluppo delle attività di produzione cinematografica nel Goriziano che opererà in sloveno e italiano con sede a Gorizia!
Il GO! Film Office sarà un punto per la produzione nazionale e #internazionale, investitori, autori, registi professionisti e organizzazioni cinematografiche e audiovisive e per l’accesso alle risorse finanziarie locali.
📍 Location: Il Palazzo del cinema – Hiša filma è un complesso di edifici intorno al cortile di Darko Bratina (Gorizia), sede di numerose organizzazioni cinematografiche per il noleggio di materiale audiovisivo, lo stoccaggio di produzioni locali, attività didattiche per gli amanti del cinema e il pubblico professionale, scrittura di sceneggiature per film, produzione e distribuzione.
La nostra regione transfrontaliera ha da sempre attratto registi per la #diversità e l’accessibilità dei luoghi, ora tutto questo sarà ancora più produttivo! 💪🎬
Other news
Altre notizie