Priprave na leto 2025 postajajo vse bolj intenzivne.
Predstavili smo jih danes na skupni novinarski konferenci Javnega zavoda GO! 2025, Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO in novogoriške ter goriške občine, osrednjih akterjev projekta Evropske prestolnice kulture 2025.
Predstavili smo potek priprav na leto naslova ter naše načrte in načrte EZTS GO. Na novinarski konferenci sta se predstavili tudi novi direktorici: direktorica Javnega zavoda GO! 2025 dr. Kaja Širok in direktorica EZTS GO Romina Kocina.
I preparativi per il 2025 si fanno sempre più intensi.
Li abbiamo presentati oggi alla conferenza stampa congiunta del Javni Zavod GO! 2025, l’Associazione Europea per la Cooperazione Territoriale GECT GO e i comuni di Nova Gorica e Gorizia e i principali attori del progetto Capitale Europea della Cultura 2025.
Abbiamo presentato il corso dei preparativi per l’anno del titolo, i nostri piani e quelli del GECT GO. In conferenza stampa si sono presentate anche le nuove direttrici: la direttrice del Javni Zavod GO! 2025 dott.ssa Kaja Širok e la direttrice del GECT GO Romina Kocina.
Other news
Altre notizie