15. oktobra, od 9. do 13. ure, bo v prostorih ex@Daimond v Novi Gorici potekalo strokovno srečanje, na katerem bodo predstavljene priložnosti, ki jih kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem ponujajo programi EU. V drugem delu bo pogovor osredotočen na izzive razvoja filmskega turizma, ki se bo ob 14. uri zaključil s čezmejnim filmskim sprehodom.

Il 15 ottobre, dalle 9 alle 13, si terrà presso gli spazi ex@Daimond a Nova Gorica un incontro tecnico nel corso del quale verranno presentate le opportunità offerte dai programmi UE per i settori culturali e creativi. La seconda parte dell’incontro si focalizzerà sulle sfide dello sviluppo del turismo cinematografico, che si concluderà alle 14 con una camminata cinematografica transfrontaliera.

Za vse, ki želite izvedeti več o priložnostih in mehanizmih EU, pa posebno povabilo v POP-UP pisarno, kjer bodo predstavnice informacijskih pisarn 15. in 16. oktobra na voljo za individualno svetovanje.

Chi volesse saperne di più sulle opportunità e sui meccanismi dell’UE è invitato nell’ufficio POP-UP, dove i rappresentanti degli info point saranno a disposizione per consulenze individuali il 15 e 16 ottobre.

Več na https://www.poklonviziji.com/strokovno-srecanje

Dogodek poteka v okviru kandidature Nove Gorice in Gorice za naziv Evropska prestolnica kulture 2025.

Other news
Altre notizie