Povezovanje prestolnic / Collegare le capitali

Foto: Toroczkai Csaba

Aktualna Evropska prestolnica kulture Veszprém-Balaton 2023 na Madžarskem gosti mesta sveta: 29 povabljenim mestom so v letošnjem letu ponudili priložnost, da v dveh tednih predstavijo svojo kulturo, serijo dogodkov so poimenovali InterUrban. Nova Gorica in Gorica, ki jima je ta čast pripadla v juniju, sta se predstavili s plesno predstavo Brezmejni triptih v izvedbi MN Dance Company, glasbenikom Paolom Fortejem, glasbenim sestavom Širom in avdiovizualnim sestavom Etceteral, s filmom Mesto na travniku režiserke Anje Medved in performansom Xmobil.  

 

Hkrati je ta konec tedna tam potekalo »polčasno« slavje, ki so se ga udeležili tudi predstavniki GO! 2025. Srečanje prestolnic ob polčasu, torej na sredini poteka prestolnice, je postalo tradicija evropskih prestolnic kulture, namenjeno je pogledu nazaj na prvih šest mesecev delovanja evropske prestolnice kulture. V Veszprému so v ta namen pripravili petdnevni mini festival, na katerem so gostili koncerte, športne dogodke, razstave, pripovedovalski festival, disko na kotalkah, udeleženci so imeli priložnost izmenjati dragocene izkušnje. Gostitelji so jim pokazali, kaj vse so v zadnjih mesecih na novo zgradili in obnovili. Med zanimivimi investicijami je bila tudi postavitev velikega koncertnega prizorišča, kjer je prav prejšnji vikend nastopil svetovno znan bend Morcheeba, za dobro mreženje med udeleženci pa so poskrbeli s kilometer in pol dooooolgo mizo, za katero so sedeli udeleženci, organizatorji in domačini. 

 

L’attuale Capitale europea della cultura Veszprém-Balaton 2023 in Ungheria sta ospitando città dal mondo intero: alle 29 città invitate è stata offerta l’opportunità di presentare la propria cultura nell’arco di due settimane in una serie di eventi chiamati InterUrban. Nova Gorica e Gorizia, che hanno avuto questo onore a giugno, si sono presentate con la performance di danza il Trittico senza confini della MN Dance Company, il musicista Paolo Forte, l’ensemble musicale Širom e l’ensemble audiovisivo Etceteral, il film La città sul prato di Anja Medved e la performance Xmobil.

 

Questo fine settimana si è svolta anche la celebrazione “a metà tempo”, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di GO!2025. L’incontro delle capitali a metà tempo, cioè a metà del periodo di una Capitale della cultura, è diventato una tradizione delle Capitali europee della cultura ed è stato concepito per ripercorrere i primi sei mesi della Capitale europea della cultura. A tal fine a Veszprém è stato organizzato un minifestival di 5 giorni che ha ospitato concerti, eventi sportivi, mostre, un festival di narrazione, una discoteca sui pattini e ha offerto ai partecipanti l’opportunità di scambiare esperienze preziose. I responsabili della Capitale hanno esposto le nuove costruzioni e ristrutturazioni realizzate negli ultimi mesi. Tra gli investimenti più interessanti c’è la realizzazione di una grande sala concerti, dove lo scorso fine settimana si è esibita la band di fama mondiale Morcheeba. Inoltre, per consentire un buon networking tra i partecipanti, è stato allestito un luuuuungo tavolo di un chilometro e mezzo al quale si sono seduti i partecipanti, gli organizzatori e i locali.

Other news
Altre notizie