V bližnji prihodnosti se obetajo možnosti in sredstva za obnovo dveh biserov arhitekture: Laščakove vile na Pristavi in Vile Louise v Gorici. Poleg tega nastajajo novi načrti o ureditvi skupnega trga med mestoma. V zbiranje pričakovanj in želja o tem, s kakšnimi vsebinami bi morali napolniti te kraje na meji med mestoma, želita Mestna občina Nova Gorica in Občina Gorica vključiti najširšo javnost. Zbrane predlogi bodo upravam pomagale v procesu sprejemanja odločitev o poteku obnove in prihodnjih vsebinah ter programih.

Vljudno vas vabimo, da do 15. aprila 2019 pošljete svoje razmisleke, pripombe, pobude in odzive na eno ali več zastavljenih vprašanj v spletni anketi:

https://forms.gle/YcjSu4Uegaw9M7386

ali po elektronski pošti na naslov epk2025@nova-gorica.si ali na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

LAŠČAKOVA VILA:
S kakšnimi zgodbami bi zbudili spečo eksotično lepotico?

Vilo na Pristavi si je za svoj dom zgradil Anton Laščak, arhitekt po rodu iz Ročinja, ki je izumil tako imenovani neo islamski slog ter v arabskem svetu konec 19. in začetek 20. stoletja za takratne vladarje načrtoval najmogočnejše in najrazkošnejše palače. Vila je edina svoje vrste v tem delu Evrope, obkroža jo razkošen park. Njen poseben položaj tik ob meji med državama, s pogledom proti Goriškemu gradu in samostanu na Kostanjevici, jo je v burnem 20. stoletju postavil v središče številnih zgodb. Stavba je že več let prazna in v zelo slabem stanju.

V naslednjih mesecih bo stavba iz državnega prešla v občinsko upravljanje. Mestna občina Nova Gorica bo pridobila sredstva za obnovo iz evropskega mehanizma Celostnih teritorialnih naložb.

VILA LOUISE:
Kako naj ugledna gospa zaživi novo mladost?

Vila Louise ali palača Studeniz je ena najznačilnejših stavb goriške arhitekturnedediščine. Osnovo velike stavbe z osrednjim delom in dvema stranskima kriloma je družina Studeniz konec 17. stoletja zgradila kot sedež podeželskega posestva. V naslednjih obdobjih so se lastniki menjali in stavbo dograjevali, dokler ni dobila značilne arhitekturne podobe goriških palač 18. stoletja. Stavba, ki je bila nekoč ruralna vila, je danes, ko se je mesto razširilo, v središču urbanega tkiva. Vila z okoliškim parkom je že veliko let prazna.

V preteklosti je bila sedež družine Coronini Cronberg in je danes v lasti fundacije, ki nosi ime po plemiški družini. Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina jo je uvrstila med prejemnike sredstev iz strukturnih skladov v obdobju 2014–2020. Obnovitvena dela so se že začela. Načrtovalci njene oživitve so jo namenili inkubatorju za start up podjetja na področju umetnosti in kulture ter umetniškim rezidencam. V prostore, ki ne bodo izkoriščeni, bodo lahko umeščene dodatne dejavnosti. Okoliški park naj bi odprli za javnost in ga povezali s parkom palače Coronini.

TRG EVROPE:
Katere vsebine bi trg spremenile v dnevno sobo Novogoričanov in Goričanov?

Trg, na katerem je Evropska unija leta 2004 praznovala svojo širitev, je močan simbol sodelovanja med mestoma. Hkrati pa znak pomanjkljivosti in nedorečenosti v tem sodelovanju. Infrastruktura na trgu je neurejena in mozaik – osrednji element trga je skrit za parkiranimi avtomobili. V prihodnosti mora trg postati ne le kraj, kjer se Novogoričani in Goričani srečujejo, ampak tudi prehod med mestoma, saj se ravno tu urbani tkivi obeh krajev najtesneje stikata.

Občinski upravi v Novi Gorici in Gorici sta dosegli konsenz o tem, da je trg ena ključnih točk urbanističnega razvoja za obe mesti. Začeli sta resno in predano, predvsem pa skupno načrtovanje razvoja tega območja.

* Odprto zbiranje zamisli je informativne narave in anonimno. Ni razpis ali natečaj in od pošiljateljev ne zahteva vnaprej predpisanih vsebinskih elementov ter jih ne zavezuje h kakršnikoli odgovornosti. Prav tako razpisovalca (Mestna občina Nova Gorica in Občina Gorica) ne prevzemata nobene finančne, organizacijske ali druge odgovornosti v odnosu do pošiljateljev.

Other news
Altre notizie