Javno razpravo je organizirala Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju s Kulturnim domom Nova Gorica ob medijski podpori Primorskih novic. Kandidaturo večina čuti kot velik izziv in hkrati priložnost za preboj goriškega prostora z dodatnim dvigom kvalitete življenja tako v mestu kot v regiji, s povečanimi možnostmi za gospodarstvo, še bogatejšo kulturno ponudbo, povečanim turističnim obiskom in predvsem promocijo tako v domačem kot v mednarodnem prostoru. Kot je že v uvodnem delu poudaril župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon, kandidatura Nove Gorice pomeni kandidaturo celotne regije od izvira do izliva reke Soče, mesto Nova Gorica pa v kandidaturo vstopa kot nosilka. Kandidatura je najavljena, oddaja se jo v jesenskem času prihodnje leto, do takrat pa morajo biti opravljena vse potrebna opravila za oddajo zahtevne prijave. Mednje sodi tudi javno povabilo k oddaji predlogov za sodelovanje v programu EPK, ki jih bo vse do letošnjega oktobra zbirala delovna skupina za pripravo kandidature. Za oddajo predloga in vse ostale informacije je že na voljo zavihek na spletnem mestu Mestne občine Nova Gorica na naslovu www.nova-gorica.si/EPK/.

Leta 2025 bo eno od slovenskih mest dobilo naziv Evropska prestolnica kulture. Doslej so kandidaturo uradno napovedala tri slovenska mesta, in sicer Ljubljana, Lendava in Nova Gorica. Slednja je mesto na stiku treh evropskih kultur – slovanske, italijanske in germanske. Skupaj z Gorico je dedič starih aristokracij, z novim delom pa živa zgodovina povojne Evrope. Širše območje EPK je preživelo dvanajst ofenziv krvave prve svetovne vojne in bilo prerezano z železno zaveso po drugi. Novo nastalo mesto v povezavi z Gorico, starodavnim središčem goriške pokrajine, mesti vojn in prijateljstva, mesti zgodovine, sodobni, univerzitetni mesti, ki sodelujeta, sodihata in soživita, kljub njuni mešanici kultur ali prav zaradi njih, sta gotovo nenavadno, zanimivo in evropskega duha polno območje, primerno za Evropsko prestolnico kulture. Naziv Evropska prestolnica kulture je priložnost, da se vsi ti dejavniki povežejo in postanejo zanimivi za evropsko javnost, ki išče tradicijo in sodobnost, izvirnost in prepoznavnost. Prvi in poglavitni cilj EPK pa je predvsem izboljšana kakovost življenja prebivalcev mesta in njegove širše okolice. Je enkratna priložnost, da se vse potenciale obmejnih mest in področij preko kulturnega angažmaja celostno poveže v kulturno, turistično, gospodarsko, izobraževalno in infrastrukturno enoto, ki bo povečala gospodarski razvoj in investicije ter na ta način tako pritegnila množice kulturnih turistov kot omogočila zdajšnjim in novim prebivalcem kvalitetnejše bivanje. Odločitev, kako se lotiti načrtovanja, priprave, izvedbe in nadaljnjih korakov uresničitve tega kompleksnega projekta, je prepuščena mestu, ki se odloči za kandidaturo in jo zastavi skladno s svojimi strateškimi usmeritvami, razvojnimi programi in referenčnimi cilji ter soglasno s pobudami, hotenji, željami meščank in meščanov, upoštevaje interese drugih skupnosti in prebivalstva na območju, ki ga zajema in želi privabiti in vključiti v dejavnosti, da bi skupno udejanjili raznotere ambicije v smeri vzdržnega in celovitega teritorialnega razvoja regije.

V uvodnem delu včerajšnje javne razprave sta spregovorila župana obeh Goric Matej Arčon in Rodolfo Ziberna. Novogoriški župan je povedal, da je bila odločitev za kandidaturo ena najtežjih v zadnjih osmih letih njegovega županovanja. Predvsem zaradi zavedanja, da gre pri kandidaturi za veliko obvezo ter obenem odgovornost. A odločitev je sprejel in jo polno podpira, ker verjame, da je tudi to pot do še bolj kvalitetnega življenja prebivalcev našega prostora. Zadovoljen je, da je kandidaturo soglasno podprl Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, obenem pa so ji podporo izrekli tudi župani na Svetu regije severne Primorske. Goriški župan Rodolfo Ziberna je izrazil polno podporo sosednjega mesta kandidaturi, oziroma, kot se je slikovito izrazil, Gorica bo Novi Gorici podala žogo za zmagoviti gol.

Mestna občina Nova Gorica je že v minulem letu imenovala delovno skupino, ki jo vodi mag. Neda Rusjan Bric, ki je pripravila osnovni vsebinski koncept kandidature. Z včerajšnjo objavo javnega povabila k oddaji predlogov za kandidaturo, pa želimo vključiti širšo javnost, in sicer tako posameznike kot institucije, društva, organizacije, skratka prav vsakdo lahko prispeva predlog. Prejete predloge bo delovna skupina skrbno zbrala in pregledala ter tudi z njihovo pomočjo pripravila vsebino kandidature. Vse potrebne informacije so na voljo na spletnem mestu Mestne občine Nova Gorica na naslovu www.nova-gorica.si/EPK/. Prav tako pa v prostorih Mestne občine Nova Gorica že deluje Pisarna EPK GO! 2025, ki je dosegljiva preko elektronske pošte na naslovu epk2025@nova-gorica.si ter na telefonski številki 05 335 03 58. Kot sta na včerajšnji javni razpravi poudarili mag. Neda Rusjan Bric, vodja kandidature Nove Gorice za EPK 2025, in Ana Zavrtanik Ugrin, podžupanja in koordinatorica kandidature na mestni občini, je smisel kandidature, da jo čuti in sooblikuje čim več ljudi, saj bo le na ta način lahko kvalitetno pripravljena ter bo potem tudi zaživela v polni meri. http://www.nova-gorica.si/EPK/

Other news
Altre notizie