O skupnih ciljih pri pripravi kandidatur Nove Gorice in Zittaua za Evropsko prestolnico kulture 2025 (EPK) so se minuli teden v nemškem mestu Zittau pogovarjali predstavniki skupine za pripravo kandidature Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture EPK 2025, Mestne občine Nova Gorica in Občine Zittau. Leta 2025 bosta prestolnici kulture dve mesti, in sicer eno nemško in eno slovensko mesto. Mesto Zittau v okrožju Görlitz pripravlja kandidaturo v povezavi s petimi sosednjimi mesti. Željo po sodelovanju in vzpostavitvi skupnih projektov so predstavniki Nove Gorice in Zittaua sicer izrazili in tudi formalno potrdili že ob obisku nemške delegacije v Novi Gorici februarja letos, ko so predstavniki obeh mest tudi podpisali pismo o nameri za sodelovanje.Tako Nova Gorica kot Zittau kandidirata z namenom, da z osvojitvijo tega naslova pripomoreta h konkretnim odgovorom na ključna vprašanja, s katerimi se soočata obe mesti. V pogovorih med novogoriškimi predstavniki in predstavniki mesta Zittau se je izkazalo, da mesti združuje veliko skupnih točk, zato je njuno partnerstvo toliko bolj dragoceno. Ležita ob meji in ob reki ter imata bogate izkušnje na področju čezmejnega sodelovanja. Obe mesti v pripravi kandidature načrtujeta vzpostavitev mostov na čezmejnem območju, kar simbolizira tudi povezovanje in prijateljstvo med sosednjimi narodi. Predstavniki obeh mest so se strinjali, da priprava kandidature bistveno pripomore k novim pridobitvam na območju regije in mesta, kar lepo dokazuje primer mesta Görlitz, ki je v kandidaturi vsebinsko povezan z mestom Zittau. Görlitz se je potegoval za osvojitev naziva EPK že leta 2010, nazadnje pa je bil drugouvrščen za mestom Essen, ki je tega leta osvojilo naslov. Danes je Görlitz mesto z množičnim turističnim obiskom, ponaša pa se tudi kot prizorišče snemanj za številne mednarodne filmske produkcije.

Novogoriški predstavniki so obiskali mesto Zittau in mesto Görlitz. V Görlitzu jih je sprejel minister za kulturo Okrožja Görlitz Joachim Mühle. S publikacijo ob razstavi “2 luoghi divisi”, ki skozi fotografski objektiv prikazuje dve somestji, Gorico in Novo Gorico ter Görlitz in Zgorzelec, pa jih je prijetno presenetill direktor Kulturno-zgodovinskega muzeja v Görlitzu dr. Jasper v. Richthofen. Obe somestji si namreč delita podobno usodo, po drugi svetovni vojni ju je zaznamovala meja, ki pa danes predstavlja pojem sodelovanja in povezovanja. V Zittau je novogoriška delegacija obiskala Visoko šolo Zittau/Görlitz, kjer je njen rektor prof. dr. Friedrich Albrecht izrazil željo po sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici. Program Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici in Univerzo v Novi Gorici je predstavnikom visoke šole predstavil član skupine za pripravo kandidature Nove Gorice za EPK 2025 in profesor na omenjeni akademiji dr. Peter Purg, ki je načrtovano sodelovanje navezal na vsebinsko pripravo kandidature obeh mest. Ob tem je dr. Purg izpostavil, da moramo glede na sodobne izzive, s katerimi se sooča Evropska unija, razmišljati o kvalitativnem preskoku in obravnavi ključnih tem sobivanja v procesu kandidature. Vodja skupine za pripravo kandidature Nove Gorice za EPK 2025 mag. Neda Rusjan Bric pa je vodstvu visoke šole predstavila močno kulturno produkcijo na Goriškem in pomen vključevanja univerze v proces priprave kandidature.

Delovno srečanje z županom Občine Zittau Thomasom Zenkerjem je bilo posvečeno oblikovanju skupnih ciljev na področju sodelovanja pri pripravi kandidature. Župan Zenker je kot enega od pomembnih ciljev izpostavil uspešno soočanje s sodobnimi izzivi migracij tako na čezmejnem področju kot tudi na področju odseljevanja prebivalstva s posameznih območij. Poudaril je tudi iskanje ključnih in novih vsebin, ki bo posameznemu okolju omogočila gospodarski in družbeni razvoj ter napredek pri premoščanju administrativnih ovir na področju čezmejnega sodelovanja. Na sestanku je bilo dogovorjeno srečanje županov sodelujočih mest v pripravi kandidature Nove Gorice in Zittaua, ki bi omogočilo še bolj poglobljen dialog glede ključnih vsebinskih tem kandidature. Sodelovanje obeh mest pri pripravi kandidature sta župan Thomas Zenker in podžupanja Mestne občine Nova Gorica Ana Zavrtanik Ugrin prestavila tudi na novinarski konferenci v Zittauu. Poudarila sta, da zgolj za medsebojno povezovanje na kulturnem področju in izmenjavo umetnikov ne potrebujemo procesa EPK. Po njunem mnenju mora namreč sodelovanje pri pripravi kandidature vključevati nadgradnjo obstoječega povezovanja. Tako sta omenila možnost vzpostavitve sodelovanja s tretjim partnerskim mestom izven Evropske unije in soočanje z zahtevnejšimi temami. To po njunem mnenju pomeni izkoristiti evropski trenutek, ki nam je dan, in se dejansko povezati v procesu kandidature.

Obisk novogoriške delegacije v partnerskem mestu Zittau je zaokrožilo gostovanje Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, ki je s predstavo Don Juan na Gledališkem festivalu Nemčije, Poljske in Češke navdušilo publiko. Udeležba gledališča na festivalu je plod sodelovanja Nove Gorice in Zittaua pri pripravi kandidature. Sodelovanje na gledališkem področju pa se po tokratnem uspešnem gostovanju novogoriškega gledališča obeta tudi v prihodnje. Sodelovanje bo potekalo tudi na filmskem področju. Zanj se je dogovorila članica skupine za pripravo kandidature Nove Gorice za EPK 2025 Mateja Zorn, ki se je udeležila filmskega festivala Neisse Filmfestival. Festival prinaša vpogled v filmsko produkcijo iz čezmejnega prostora Češke, Poljske in Nemčije in je kot tak zelo zanimiv partner za čezmejno goriško filmsko produkcijo.

Other news
Altre notizie