Danes so se v novogoriški mestni hiši srečali župani Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon, Občine Gorica Rodolpho Ziberna in nemške Občine Zittau Thomas Zenker. Željo po sodelovanju in vzpostavitvi skupnih projektov, tudi v okviru priprav za vložitev kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025, so potrdili s podpisom pisma o nameri o sodelovanju med mesti Nova Gorica, Gorica in Zittau. V Novo Gorico je sicer že včeraj pripotovala petčlanska delegacija iz Deželnega okrožja Görlitz v Nemčiji, v katerem ležita mesti Görlitz in Zittau. Namen obiska je bil izmenjava informacij glede priprave na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025, saj tudi v mestu Zittau razmišljajo o kandidaturi. Ker sta leta 2025 za prestolnico EPK določeni Slovenija in Nemčija, tako v Zittau kot v Novi Gorici načrtujemo kandidaturo kot zgled povezovanja obmejnih mest in čezmejnega sodelovanja.

Mesto Zittau načrtuje vložitev kandidature v sodelovanju s petimi mesti iz okrožja Görlitz. Njihovo okrožje leži na območju tromeje med Nemčijo, Poljsko in Češko. Prav želja po povezovanju in preseganju meja ter pridobivanju novih razvojnih priložnosti botruje njihovemu načrtovanju kandidature. Kot je na današnjem sprejemu v novogoriški mestni hiši povedal župan Občine Zittau Thomas Zenker, so še v začetni fazi priprav, koordinacijo projekta pa so zaupali uveljavljeni domači ustvarjalki in pevki Jenny Böttcher. Pri pripravah tesno sodeluje tudi Joachim Mühle, vodja Oddelka za kulturo v Občini Görlitz, ki si želi, da bi čimprej uresničili prve konkretne projekte kulturne izmenjave. Župan Zenker je ob tem poudaril, da pot razumejo kot cilj, saj, kot je pojasnil, lahko že na poti priprave kandidature oblikujemo kar nekaj zanimivih skupnih projektov. Ob tem je posebej poudaril, da je obema prostoroma skupna podobna zgodovina, saj je v obe območji po drugi svetovni vojni močno zarezala meja. Zato se mu zdi ključno, da prostori nekdanjih konfliktov na osnovi skupnih projektov vzpostavijo sožitje v prihodnosti in prav to je po njegovih besedah bistveno za kandidaturo.

Novogoriški župan Matej Arčon je gostom izrekel dobrodošlico in jim povedal, da nas na Goriškem meja, ki je nekdaj ločevala, zdaj združuje in povezuje. Predstavil jim je Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO kot novo obliko čezmejnega sodelovanja, ki omogoča načrtovanje skupnih projektov v enotnem čezmejnem prostoru in dvig kvalitete življenja za prebivalce na obeh straneh nekdanje meje. Gostom je ponudil možnost konkretnega sodelovanja, bodisi na področju kulturne izmenjave kot tudi na področju gospodarstva, saj, kot je izpostavil, Evropska prestolnica kulture presega področje kulture in umetnosti, kajti načrtuje in razvija tudi ostala področja. Goriški župan Rodolfo Ziberna je ob tem dodal, da je pomen sporočila, ki ga z Evropsko prestolnico kulture v svet pošilja ta prostor, ponovna vera v skupno Evropo in spodbuda ter zgled mladim generacijam.
Župani so ob zaključku današnjega srečanja podpisali skupno pismo o nameri, v katerem so izrazili namero o sodelovanju treh občin. Sodelovanje bo temeljilo na skupnih področjih treh mest, s poudarkom na kulturi, turizmu, logistiki, gospodarstvu in izobraževanju. V želji po vzpostavitvi trdnejših vezi in razumevanju obeh prostorov predlagajo oblikovanje posameznih programov, s katerimi bi spodbudili izmenjavo izkušenj in ustvarili skupne projekte. Vse tri občine podpirajo tudi vključenost sosednjih mest v sodelovanje in vsebinsko povezovanje. Obstaja tudi namera o sodelovanju na področju priprav za kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Nemški gostje so se tekom obiska na delovnem srečanju sestali tudi s predstavniki novogoriške mestne uprave in skupine za pripravo kandidature Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025, ki jo vodi igralka in režiserka Neda Rusjan Bric. Seznanili so se z dosedanjim delom in iskali možnosti sodelovanja pri konkretnih projektih. Predvsem so veseli, da so našli veliko skupnih pogledov na področju kulturnih projektov, kulturnega turizma in čezmejnih vsebin.

Projekt Evropske prestolnice kulture sicer izpostavlja kulturno zanimiva, dejavna, ambiciozna mesta, ki si tako za leto dni pridobijo enega najbolj prestižnih nazivov Evropske unije.To je velika priložnost za okolje, ki se je namenilo razvoj zasnovati na kulturi in z njo ter ob njej ugodno vplivati tudi na druge segmente: gospodarstvo, izobraževanje, znanost in raziskovanje, okolje in prostor, družbeno klimo in socialno vključenost, enakovredno zastopanost meščank in meščanov na raznih področjih delovanja, medgeneracijski dialog in povezanost mestnih okolij. Spodbuja želje, hotenja in ambicije ljudi, da skupaj vzpostavijo platformo mesta kot entitete povezovanja različnih idej, konceptov in interesov ter sodelovanje na opredeljenih nivojih. Nova Gorica 2025 – Evropska prestolnica kulture želi presegati tisto, kar običajno razumemo kot kultura ali umetnost. Je celostni projekt, ki ima prek kulturnega angažmaja namen pritegniti vse potenciale obmejnih mest in jih prvič v zgodovini povezati v turistično, gospodarsko, izobraževalno in infrastrukturno enoto, katere namen je izboljšanje kvalitete življenja, povečanje gospodarskega razvoja in investicij in krepitvi inovacij ter visokošolskega izobraževanja.

Other news
Altre notizie