Letos obeležujemo sedemdeseto obletnico edinstvenega zgodovinskega dogodka, poznanega pod imenom »Pohod metel«.

Ob tej priložnosti vas EZTS GO in ekipa GO! 2025, v sodelovanju z Goriškim muzejem in Collettivo Terzo Teatro, vljudno vabita na dogodek

Pohod metel: 1950 – 2020

nedeljo, 9. 8. 2020 od 13.00 ure dalje.

Podrobnejši program vam je v priponki.

Quest’anno celebriamo il 70° anniversario dell’evento storico noto come ”La domenica delle scope”.

Per l’occasione il GECT GO, il Team GO! 2025, in collaborazione con il museo Goriški muzej e il Collettivo Terzo Teatro, sono lieti di invitarvi all’evento

La domenica delle scope: 1950 – 2020

che si terranno domenica 9 agosto 2020 a partire dalle ore 13:00.

In allegato trovate il programma dettagliato.

V času med 15. septembrom 1947 in 20. avgustom 1955 je bila meja med Italijo in Jugoslavijo, z izjemo dvolastnikov in redkih imetnikov potnih listov, nepropustna.

Mnogi so izgubili stik s sorodniki, ki so ostali onkraj meje, odločitev, v kateri državi živeti pa zagotovo ni bila lahka.

Tra il 15 settembre 1947 e il 20 agosto 1955 il confine tra Italia e Jugoslavia, ad eccezione dei doppi proprietari e dei rari possessori di un passaporto, era impermeabile.

Molti persero il contatto con i parenti, che rimasero oltre il confine, e decidere in quale paese vivere non era certamente una facile scelta.

 

Dne 6. avgusta se je razširila novica, da se lahko prebivalci obeh držav lahko srečajo na sredini mednarodnega mejnega prehoda v Rožni Dolini, na t.i. nikogaršnji zemlji pod železniškim mostom. Tistega dne se ni zbralo veliko ljudi, se je pa razširila govorica, da bo srečanje mogoče ponoviti tudi naslednjo nedeljo 13. avgusta 1950. A do srečanja na mejnem prihodu tako rekoč sploh ni prišlo.

Il 6 agosto si diffuse la notizia che i residenti di entrambi i paesi potrebbero incontrarsi nel mezzo del valico di frontiera internazionale a Casa Rossa, sulla cosiddetta terra di nessuno sotto il ponte ferroviario. Quel giorno non ci furono molte persone, ma si sparse la voce che l’incontro si sarebbe potuto ripetere la domenica successiva, il 13 agosto 1950. Ma l’incontro sul confine praticamente non ci fu.

 

Mnogo številčnejši Slovenci so po poročanju takratnih oblasti in časopisov »pljusknili« čez mejo in se razpršili po ulicah Gorice. V nekaj urah so se vračali domov, velika večina žensk pa je v na hitro odprtih trgovinah pokupila stvari, ki jih ni bilo mogoče dobiti v Jugoslaviji. Med najbolj zaželenimi predmeti so bile preproste sirkove metle, ki jih marsikdo še danes uporablja za pometanje pred hišo.

In prav metle so tisti posebni nedelji v času naše »železne zavese« pomagale,  da je v zavesti tako enih kot drugih, postala znana kot Pohod metel / la domenica delle scope.

Secondo le autorità e i giornali dell’epoca, un alto numero di sloveni “saltò” oltre il confine e si sparpagliò per le strade di Gorizia. Tornarono a casa dopo alcune ore, la stragrande maggioranza delle donne acquistò – nei negozi che aprirono al volo le serrande – prodotti che non potevano essere acquistati in Jugoslavia. Tra gli oggetti più desiderati c’erano le semplici scope di sorgo, che molti di noi usano ancora oggi per spazzare davanti casa.

E furono proprio le scope ad aver aiutato questa domenica speciale durante la nostra “cortina di ferro” ad entrare nella memoria di tutti come la domenica delle scope / pohod metel.

Vabilo Pohod metel SI_2_ECoC_FINAL
Other news
Altre notizie