Sredstva za Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica – Gorizia so zdaj zagotovljena.

 

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko in župan dr. Klemen Miklavič sta 31. 8. 2022 na novogoriški mestni občini podpisala pogodbo, s katero država zagotavlja svoj delež financiranja projekta Evropske prestolnice kulture 2025.

 

Ponosni smo, da nam ob strani stojijo vsi, ki bodo prispevali sredstva za izpeljavo projekta. Država bo do leta 2026 prispevala 10 milijonov evrov, novogoriška mestna občina 5 milijonov evrov, ostale sodelujoče občine v regiji 1,5 milijona evrov, Evropska unija 1,5 milijona evrov, iz zasebnih virov in tržnih prihodkov pa pričakujemo 2 milijona evrov prilivov, kar skupno znaša 20 milijonov evrov.

Il finanziamento per la Capitale europea della cultura Nova Gorica – Gorizia è ora assicurato.

 

Il 31 agosto 2022, il Ministro della Cultura, Asta Vrečko, e il Sindaco, Klemen Miklavič, hanno firmato un accordo presso il Comune di Nova Gorica, in base al quale lo Stato fornirà la propria quota di finanziamento per il progetto Capitale europea della cultura 2025.

 

Siamo orgogliosi di avere il sostegno di tutti coloro che contribuiranno con i fondi a realizzare questo progetto. Lo Stato contribuirà con 10 milioni di euro, il Comune di Nova Gorica con 5 milioni di euro, gli altri comuni partecipanti della regione con 1,5 milioni di euro, l’Unione Europea con 1,5 milioni di euro e si prevedono 2 milioni di euro da fonti private e ricavi di mercato, per un totale di 20 milioni di euro entro il 2026.

Other news
Altre notizie