Gledališki igralci berejo poezijo stanovalcem Doma upokojencev v Novi Gorici preko spleta · Gli attori del teatro leggono le poesie ai residenti della Casa di riposo di Nova Gorica

Z igralci SNG Nova Gorica in Domom upokojencev Nova Gorica smo se odločili, da polepšamo jesenske dni stanovalcem doma. Enkrat tedensko bodo po vseh enotah doma igralci preko video konference brali raznovrstno poezijo.

Abbiamo deciso insieme con gli attori di SNG Nova Gorica e la Casa di riposo di Nova Gorica di abbellire i giorni autunnali per i residenti della Casa di riposo. Una volta a settimana gli attori leggeranno la poesia diversa tramite la videoconferenza.

Na ta način bomo popestrili daljšajoče se večere in poskrbeli, da bodo stanovalci lažje dočakali ponovno odprtje doma za obisk svojcev. Morda bo poezija priklicala kakšne lepe spomine in gradila nove prijetne urice, o katerih bodo lahko pripovedovali svojim najdražjim.

In questo modo vivacizzammo le serate lunghe e renderemo più facile per i residenti di attendere la riapertura della Casa di riposo e con questo le visite dei parenti. Forse la poesia evocherà dei bei ricordi e costruirà le ore piacevoli per tutti.

Other news
Altre notizie