Neža Simčič, študentka oblikovanja tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniška fakulteta, neprestano raziskuje trajnostne pristope v modi, hkrati pa si prizadeva ohraniti tradicijo različnih #RočnihTehnik.
Z našo podporo je v čezmejni galeriji Carinarnica sedaj na ogled razstava Roza/Rosa, ki govori o vplivu odraščanja ob slovensko-italijanski meji na Nežine estetske vrednote in oblikovalsko izražanje ter s kolekcijo poskuša #ZdružitiKontrast med slovensko in italijansko kulturo oblačenja.
Poglablja se v temo ročnih del, spretnosti kvačkanja, ki jo uporabi kot vez med kontrasti dveh narodov in jih s tem skuša spojiti. Poleg tega želi s kolekcijo opozoriti na pomanjkanje #vključevanja starejših žensk v modi.
Vabljeni na najbolj stiliran mejni prehod!
Neža Simčič, studentessa di design tessile e moda presso la Facoltà di Scienze Naturali e Ingegneria, è costantemente alla ricerca di approcci sostenibili nella moda, mentre si sforza di preservare la tradizione delle varie #TecnicheManuali.
Con il nostro supporto ha organizzato la mostra Roza/Rosa alla galleria transfrontaliera Carinarnica, che mostra l’influenza della crescita lungo il confine italo-sloveno sui suoi valori estetici e sulla sua espressione del design e con la collezione cerca inoltre di #CombinareIlContrasto tra la cultura dell’abbigliamento slovena e italiana.
Approfondisce il tema dell’artigianato, delle abilità all’uncinetto, che usa come collegamento tra i contrasti di due nazioni e quindi cerca di collegarli. Inoltre, la collezione mira a richiamare l’attenzione sulla mancanza di #inclusione delle donne anziane nella moda.
Ti invitiamo al valico di frontiera più elegante!
Other news
Altre notizie