Novogoričanka Nastja Bremec Rynia in Poljak Michal Rynia iz MN Dance Company sta letošnjo plesno predstavo posvetila 570-letnici rojstva vizionarja, umetnika, arhitekta in izumitelja Leonarda Da Vincija, ki je tudi sam poskušal ustvariti perpetuum mobile, vendar zelo hitro zanikal možnost njegove izdelave.

 

Tudi tokratna mednarodna zasedba plesalcev iz Slovenije, Italije, Japonske, Španije, Madžarske, raziskuje neskončnost giba in neskončnost odkrivanja novega. Perpetuum mobile, hipotetičen stroj, ki se giblje neskončno dolgo, ne da bi mu dovajali energijo. Morda bo človeštvu v prihodnosti uspelo izsanjati ta sen in uresničiti idejo o čudežnem stroju, ki za zdaj obstaja le v glavah vizionarjev in utopistov ter poraja večne polemike z nasprotujočimi si mnenji o možnosti in nemožnosti njegove izdelave.

 

In vendar se vse vrti!

 

Navdušeni in ponosni nanje vas vabimo na ponovitev predstave to nedeljo, 20. 11. v SNG Nova Gorica.

 

Lepo vabljeni!

Nastja Bremec Rynia di Nova Gorica e Michal Rynia dalla Polonia hanno dedicato lo spettacolo di danza di quest’anno al 570° anniversario della nascita del visionario, artista, architetto e inventore Leonardo Da Vinci che cercò lui stesso di creare un perpetuum mobile ma ben presto negò la possibilità che potesse essere realizzato.

 

Questa volta il cast internazionale di ballerini provenienti da Slovenia, Italia, Giappone, Spagna e Ungheria esplora il moto perpetuo e l’infinito della scoperta del nuovo. Il perpetuum mobile, un’ipotetica macchina che si muove per un tempo infinito senza essere alimentata. Forse in futuro l’umanità potrà concretizzare questo sogno e realizzare l’idea di una macchina miracolosa, che per ora esiste solo nella mente di visionari e utopisti e genera eterne polemiche con opinioni contrastanti sulla possibilità e impossibilità della sua creazione. Eppur si muove!

 

Entusiasti e orgogliosi di loro, vi invitiamo a una replica dello spettacolo questa domenica 20 novembre presso SNG Nova Gorica.

 

Cordialmente invitati!

Other news
Altre notizie