Za prebivalce obeh Goric in širšega čezmejnega okoliša je bil Raštel, ena izmed najznačilnejših mestnih ulic Gorice, vedno nekaj #posebnega.

Raštel so nekoč zapirala rešetkasta vrata (»rastello«, iz katerega izhaja ime), ki so ločevala mesto od podeželja: danes je to ulica za pešce, ki pelje do Travnika, največjega mestnega trga Gorice.

Zahvaljujoč zagnanosti neprofitne organizacije Via Rastello • associazione volontaria se v decembru izložbe zasvetijo, starinska vrata dobijo praznični izgled in luči pričarajo očarljivo božično vzdušje.

Dobrodošli v pravljičnem Raštelu!

Per gli abitanti di entrambe le Gorizie e quelli del più vasto territorio transfrontaliero, Rastello, una delle vie cittadine più caratteristiche di Gorizia, ha sempre rappresentato qualcosa di #speciale.
Via Rastello un tempo era chiusa da una porta a grata (“rastello”, da cui deriva il nome) che separava il paese dalla campagna: oggi è una strada pedonale che conduce a Piazza della Vittoria, la piazza più grande della città.
Grazie all’entusiasmo dell’associazione volontaria Via Rastello le vetrine si illuminano, gli antichi portoni si vestono a festa e le luci accendono la magia di questo Natale.
Benvenuti nella favola di via Rastello!
Other news
Altre notizie