Avtonomna regija FJK je objavila nove kulturne razpise za leto 2022, v katerih je predvidenih več kot 4 milijone evrov za devet vrst dogodkov.

V vseh razpisih so za projekte, ki spodbujajo konkurenčnost, privlačnost regijskega ozemlja ter krepitev materialne in nesnovne kulturne dediščine Furlanije Julijske krajine, in spodbujajo približevanje k projektu GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia, predvidene dodatne točke (nagrajevalni & teritorialni kriterij). Sodelovanje na razpisu pomeni odlično priložnost za promocijo in razvoj ustvarjalnega in kulturnega okolja v Furlaniji Julijski krajini.

Več o razpisih, ki se zaključijo 17.1.2022: Razpisi Kultura 2022

Regione Autonoma FVG ha pubblicato nuovi bandi cultura 2022, dove sono oltre 4 milioni di euro riservati per nove tipologie di eventi.

“In tutti gli avvisi, viene previsto un criterio premiante per i progetti che promuovono la competitività, l’attrattività del territorio regionale e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia, nel corso di tutto il percorso di avvicinamento all’evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, come occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia”.

Leggi di più dei bandi che chiudono il 17 Gennaio 2022 sul link: Bandi cultura 2022

Other news
Altre notizie