🏡 Our home-to-be #EPICenter by http://www.baglivonegrini.it/projects/

Mednarodna žirija & Union Internationale des Architectes (UIA) je v okviru mednarodnega idejnega natečaja za Trg Evrope izbrala projekt, ki ga v👇 videu pojasnjuje glavni arhitekt.

🔜 Sledijo prilagoditve lokalnim razmeram, zakonom, predpisom in omejitvam. Glede na to, da je maneverskega prostora za dokončno izvedbo in obmejni pas (od Solkana do Rožne doline) še veliko, bodo občani povabljeni, da svoje ideje o zmagovalnem projektu izrazijo v pisni obliki. Med predstavitvijo zmagovalnega projekta s strani avtorjev pa boste imeli priložnost predstaviti in razpravljati o svojih predlogih ali dilemah. Srečanje bo organizirano v fizični ali virtualni obliki, odvisno od epidemioloških razmer.

🧩 Tukaj si lahko ogledate še druge natečajne projekte: https://bit.ly/3pKumGL

Prijeten ogled in veselimo se vaših konstruktivnih predlogov! 🧠💌

~

🇮🇹 Nell'ambito del concorso internazionale di idee per la Piazza Transalpina la Giuria internazionale, con Union Internationale des Architectes (UIA), hanno selezionato il progetto vincitore che viene qui illustrato nel video dall’architetto a capo dello studio premiato.

🔜 Seguiranno ora gli adattamenti del progetto alle condizioni locali, alle normative, alle eventuali prescrizioni e restrizioni. Dato che c'è ancora molto spazio di manovra sia per la realizzazione finale del progetto nonché per l’area a cavallo del confine interessata (da Salcano a Casa Rossa) i cittadini saranno invitati a inviarci in forma scritta le loro idee sul progetto vincitore. Durante la presentazione del progetto avranno anche l’opportunità di presentare agli autori le proprie proposte o chiarire eventuali dubbi. L'incontro sarà organizzato in presenza o virtualmente, in relazione alle condizioni epidemiologiche.

🧩 Potete vedere tutti gli altri progetti del concorso qui: https://bit.ly/3pKumGL

Buona visione e rimaniamo in attesa di vostri commenti e suggerimenti costruttivi! 🧠💌

#CitizenCollaboration #BorderlessArchitecture

Posted by GO 2025 Nova Gorica · Gorizia on Monday, 22 February 2021

Na vozlišču med Novo Gorico in Gorico raste nov center dogajanja – naš skupni Trg Evrope. Prostor srečevanja, prostor skupnega utripa, prostor sanj, preteklosti in sedanjosti.
Sanjamo velike sanje. Sanje o prvi čezmejni stavbi, ki je niti državna meja ne more razdeliti. Sanje o prostoru dialoga, prostoru, kjer se celijo rane iz preteklosti, prostoru, kjer iz nešteto identitet raste samozavest celotnega teritorija in ljudi v njem.

All’incrocio tra Nova Gorica e Gorizia sta crescendo un nuovo centro degli eventi – alla nostra comune Piazza della Transalpina. Lì sarà un nuovo posto di incontro, il posto dei nostri sogni, sarà un posto del passato e presente.
Noi stiamo sognando in grande. C’è il sogno del primo edificio transfrontaliero, il quale non può essere diviso neanche dai confini nazionali. Speriamo che sarà un posto che ci può guidare attraverso il processo di guarigione di vecchie ferite, uno spazio da dove si creeranno le nuove identità con l’aiuto delle quali crescerà l’autostima del territorio e degli abitanti.

EZTS GO je lani objavil in vodil mednarodni natečaj za arhitekturne rešitve stomestnega urbanega območja med Solkanom in Rožno Dolino s posebnim poudarkom na stavbi za kulturo in druženje – EPIC-om. Mednarodna žirija je med 54 projekti soglasno razglasila zmagovalni projekt, v katerem je najbolje prestavljena ideja novega skupnega čezmejnega ozemlja, povezanega z eno evropsko kulturno nitjo, ki premišljeno odgovarja na razpisne zahteve in se osredotoča na potrebe ljudi tega čezmejnega območja.

L’anno scorso, il GECT GO ha pubblicato e guidato un concorso internazionale per soluzioni architettoniche. Il concorso è concentrato sulla zona tra Salcano e Valdirose ed ha messo in rilievo la costruzione dell’edificio per la cultura e la socializzazione, chiamata EPIC. La giuria internazionale ha dichiarato il progetto vincente all’unisono. Nel progetto è stata presentata l’idea di un nuovo spazio transfrontaliere comune, il filo conduttore del quale è la cultura europea. Il progetto vincente allo stesso tempo collega e unisca le persone e risponde agli bisogni dell’area. Inoltre, prende in considerazione le persone e i loro desideri.

V zgornjem videu nam Carmelo Baglivio iz arhitekturnega biroja BAN Baglivo Negrini Architetti predstavi zmagovalni projekt in govori o tem, kako se ideje o skupnem prostoru prelijejo v funkcionalne prostore. Zmagovalni projekt ni le ureditev prostora in zasnova novega središča, ki bo lahko služilo kot muzej, dvorana, kavarna in prostor srečevanja, temveč je to proctor namenjem povezovanju in združevanju. Stavba EPIC (za)objema različno prebivalstvo tega teritorija in nam posreduje “idejo gradnje prostora razmerij in v tem simboličnem objemu med ljudmi in populacijami”. “Arhitektura orisuje meje, meje definirajo prostore. […] Vendar gre arhitektura korak naprej, poleg načrtovanja meja prostora in definiranja časa ustvarja tudi razmerja. Razlog za začetek tega projekta, začetek delovanja na teh področjih, je bil razmislek o [teh] razmerjih,” pove Baglivo.

Nel video parla Carmelo Baglivio, dello studio di architettura BAN Baglivo Negrini Architetti, e ci presenta in dettaglio il progetto vincente. Lui ci spiega come è possibile che lo spazio comune si può trasformare negli spazi funzionali. Il progetto vincente non rappresenta solo pianificazione territoriale, che si potrebbe trasformare in un museo, una sala, caffetteria o uno spazio per riunioni, ma è una idea che comprende la variegata popolazione di questo territorio. L’edificio EPIC è uno spazio che abbraccia la diversa popolazione di questo territorio ed è uno spazio che “abbraccia la gente.”
“Si capisce benissimo la relazione, l’idea di costruire uno spazio di relazione di questo abbraccio simbolico tra la gente, tra la popolazione.” Baglivio aggiunge che »L’architettura disegni limiti. I limiti che in qualche modo rinchiudono degli spazi. Il progetto dell’Epicente è proprio questo – disegnare questo limite e rinchiudere degli spazi.
Però l’architetto fa un passo d’avanti, oltre a progettare i limiti e lo spazio crea anche delle relazioni per cui l’inizio di questo progetto e stato quello di pensare delle relazioni.«

Do srečanja z avtorji zmagovalega projekta, s katereimi bi skupaj obiskali čezmejni goriški prostor ter “in situ” videli in slišali o tem teritoriju, ljudeh ter željah, žal še ni prišlo. Upamo, da bodo razmere takšen obisk omogočale čim prej, da bomo lahko s studijem BAN Baglivo Negrini Architetti čim prej predebatirali zmagovalno rešitev in jo izpopolnili.

A causa delle circostanze attuali non abbiamo ancora incontrato gli autori del progetto vincente. Perciò non abbiamo visitato la regione transfrontaliera di entrambe le città, ma speriamo che tutti insieme potremmo »in situ« vedere il territorio e sentire le testimonianze delle persone. Speriamo che le condizioni migliorino e che potremmo parlare al più presto con lo studio BAN Baglivo della soluzione vincente.

Do takrat pa vas vabimo, da si ogledate virtualno razstavo vseh prispelih projektnih idej. Zahvala za razstavo, ki je zaradi epidemioloških razmer in trenutnih možnosti lahko nastala le v virtualni obliki, gre EZTS GO. Ponovno čestitamo za uspešno izpeljan mednarodni natečaj po UNESCO standardih in s podporo UIA (Union Internationele des Architectes)!

Vi invitiamo di guardare la mostra virtuale dei progetti. Il ringraziamento per la mostra, che a causa della situazione epidemiologica è stata costruita solo nella forma virtuale, va al GECT GO. Congratulazioni ancora una volta per un concorso internazionale, svolto secondo gli standard UNESCO e con il supporto dell’UIA (Union Internationele des Architectes)!

Dovolite si tudi vi sanjati lepši brezmejni jutri! Lepo vabljeni k ogledu.

Permettetevi di sognare un domani transfrontaliero migliore! Siete caldamente invitati a guardare il video.
#CitizenCollaboration #BorderlessArchitecture

Other news
Altre notizie