Začenja se največji in najpomembnejši svetovni festival za medijske umetnosti v #Linzu, ki išče stičišča med umetnostjo, tehnologijo in družbo – sta bili izbrani kar dve entiteti iz Nove Gorice za predstavitev v sklopu #ArsElectornicaGardens.
Akademija umetnosti Univerza v Novi Gorici se predstavlja z lastnim vrtom “Nova Gorica”, v katerem pod naslovom #GreetingsFromTheFutureIV predstavlja štiri sklope kamor so vključeni študentje, alumni in sodelavci akademije s svojimi projekti.
Prav tako je UNG AU vključena v Vrt Slovenija, pod okriljem platforme KonS, kjer je poudarek na izobraževanju otrok na področju elektronike, robotike, zvoka, telekomunikacije in biotehnologije.
🖥️ Letošnje dogajanje potekalo virtualno po 120 lokacijah po svetu, vstopnice si lahko zagotovite tukaj: www.ars.electronica.art/newdigitaldeal/en/gardens
Čestitke sodelujočim in vabljeni v prihodnost! 🔮
All’’Ars Electronica di Linz – il più grande e importante festival al mondo per le arti multimediali che combina le arti digitali, le nuove tecnologie e le innovazioni nelle società contemporanee – sono state scelte ben due realtà di Nova Gorica per la presentazione nell’ambito di Ars Electronica Gardens.
L’Accademia di Belle Arti dell’Università di Nova Gorica si presenterà con la mostra digitale #GreetingsFromTheFuture IV che tratta nuove realtà. Il nuovo centro di pratiche creative Xcenter sarà invece presentato all’interno della piattaforma per l’arte contemporanea di ricerca Kons, dove spicca soprattutto l’educazione dei bambini nei campi dell’elettronica, della robotica, del suono, delle telecomunicazioni e delle biotecnologie.
🖥️ Gli eventi di quest’anno si svolgeranno virtualmente in 120 località di tutto il mondo, puoi acquistare i biglietti qui: www.ars.electronica.art/newdigitaldeal/en/gardens
Benvenuti nel futuro! 🔮
Other news
Altre notizie