Odprt je vpis v 41. #GlasbeniAbonma, ki vključuje glasbenike iz celotne Evrope. Koncertno sezono bo otvoril No Borders Orchestra (26. september, 19.00), ki briše meje med glasbenimi žanri z združevanjem, spoštovanjem, srečevanjem, #razumevanjem razlik in poslušanjem brez predsodkov.
🤝 Kulturni dom Nova Gorica že od leta 1980 ustvarja izjemne glasbene, filmske in druge kulturne dogodke ter čezmejno sodeluje s številnimi čezmejnimi partnerji:
Za glasbo meje ne obstajajo, zato se pripravite na drugačne, sveže, vznemirljive koncertne večere! 🎶
Sono aperte le iscrizioni alla 41° #MusicAbonma, che comprende concerti di musicisti provenienti da tutta Europa. Ad aprire la stagione concertistica sarà la No Borders Orchestra (26 settembre, ore 19), che sfuma i confini tra i generi musicali, #intrecciando diverse tipologie in un unico evento musicale.
🤝 Kulturni dom Nova Gorica crea musica, film e altri eventi culturali eccezionali dal 1980 e collabora a livello transfrontaliero con molti partner transfrontalieri:
Kulturni dom Gorica, SCGV EMIL KOMEL, Kulturni C Lojze Bratuž, Glasbena Matica Frilanija Julijska krajina, Progetto Musica, Controtempo, Dramsam – Centro Giuliano di Musica Antica, agorè, Associazione Examina.
Non ci sono confini per la musica, quindi preparati per serate di concerti diverse, fresche ed emozionanti! 🎶
Other news
Altre notizie